Cách sử dụng chatgpt hiệu quả hơn cho công việc

I. Tổng quan ChatGPT là gì? ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI. Nó được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản, cho phép nó…

0 Comment

Lỗi “Không thể thực hiện do chưa đăng nhập” trên liên quân

Vào ngày 12/03/2024, Garena đã chính thức ngừng tính năng liên kết giữa tài khoản Garena và Facebook. Điều này đã gây ra hiểu nhầm cho một số bạn chơi Liên Quân Mobile khi đăng…

0 Comment