Trang chủ Share code Tạo trang 404 error cho blogspot tuyệt đẹp

Tạo trang 404 error cho blogspot tuyệt đẹp

bởi Sharescript.net

Bình thường mỗi template blogspot đều có một trang báo lỗi không tìm thấy trang 404. Tuy nhiên cũng có một số theme không có sẵn từ trước, hoặc bạn cũng có thể tự thêm trang báo lỗi vào. Và bài viết này tôi sẽ chia sẻ một theme 404 khá đẹp của trang Tuổi Trẻ IT.

Các bước thực hiện

  1. Truy cập vào giao diện chỉnh sửa HTML của Blogspot.
  2. Dán đoạn code dưới sau thẻ <body>
  3. Lưu lại

Dưới dây là code đã được minify(rút gọn những khoảng trống), bạn có thể tải bản đầy đủ ở cuối bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'> <style> @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,300); body { background-color: #335B67; background: -ms-radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat; background: -moz-radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat; background: -o-radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat; background: -webkit-gradient(radial, center center, 0, center center, 497, color-stop(0, #335B67), color-stop(1, #2C3E50)); background: -webkit-radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat; background: radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat; font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; } ::selection { background-color: rgba(0,0,0,0.2); } ::-moz-selection { background-color: rgba(0,0,0,0.2); } a { color: white; text-decoration: none; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.5); transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; -webkit-transition: all 0.5s ease; margin-right: 10px; } a:last-child { margin-right: 0px; } a:hover { text-shadow: 0px 0px 1px rgba(255,255,255,.5); border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,1); } #noscript-warning { width: 100%; text-align: center; background-color: rgba(0,0,0,0.2); font-weight: 300; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; } #top-nav, .top-header, .sidebar-area, #footer-wrapper { display: none; } /* === WRAP === */ #wrap { width: 80%; max-width: 1400px; margin:0 auto; height: auto; position: relative; margin-top: 8%; overflow: hidden; } /* === MAIN TEXT CONTENT === */ #main-content { float: right; max-width: 45%; color: white; font-weight: 300; font-size: 18px; padding-bottom: 40px; line-height: 28px; } #main-content h1 { margin: 0px; font-weight: 400; font-size: 42px; margin-bottom: 40px; line-height: normal; } /* === NAVIGATION BUTTONS === */ #navigation { margin-top: 2%; } #navigation a.navigation { display: block; float: left; background-color: rgba(0,0,0,0.2); padding-left: 15px; padding-right: 15px; color: white; height: 41px; line-height: 41px; text-decoration: none; font-size: 16px; transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; -webkit-transition: all 0.5s ease; margin-right: 2%; margin-bottom: 2%; border-bottom: none; } #navigation a.navigation i { line-height: 41px; } #navigation a.navigation:hover { background-color: rgba(26,188,156,0.7); border-bottom: none; } /* === WORDSEARCH === */ #wordsearch { width: 45%; float: left; } #wordsearch ul { margin: 0px; padding: 0px; } #wordsearch ul li { float: left; width: 12%; background-color: rgba(0,0,0,.2); list-style: none; margin-right: 0.5%; margin-bottom: 0.5%; padding: 0; display: block; text-align: center; color: rgba(255,255,255,0.7); text-transform: uppercase; overflow: hidden; font-size: 24px; font-size: 1.6vw; font-weight: 300; transition: background-color 0.75s ease; -moz-transition: background-color 0.75s ease; -webkit-transition: background-color 0.75s ease; -o-transition: background-color 0.75s ease; } #wordsearch ul li.selected { background-color: rgba(26,188,156,0.7); color: rgba(255,255,255,1); font-weight: 400; } /* === SEARCH FORM === */ #search { margin-top: 30px; } #search input[type=&#39;text&#39;] { width: 88%; height: 41px; padding-left: 15px; padding-rigt: 15px; box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; background-color: rgba(0,0,0,0.2); border: none; outline: none; -webkit-appearance: none; font-size: 16px; font-weight: 300; color: white; font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif; transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; -webkit-transition: all 0.5s ease; border-radius: 0px; } #search .input-search { width: 10%; float: right; height: 41px; background-color: rgba(0,0,0,0.2); outline: none; border: none; -webkit-appearance: none; font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif; color: white; font-weight: 300; font-size: 16px; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; -webkit-transition: all 0.5s ease; text-align: center; } #search .input-search:hover { background-color: rgba(26,188,156,0.7); } /* === RESPONSIVE CSS === */ @media all and (max-width: 899px) { #wrap { width: 90%; } } @media all and (max-width: 799px) { #wrap { width: 90%; height: auto; margin-top: 40px; top: 0%; } #wordsearch { width: 90%; float: none; margin:0 auto; } #wordsearch ul li { font-size: 4vw; } #main-content { float: none; width: 90%; max-width: 90%; margin:0 auto; margin-top: 30px; text-align: justify; } #main-content h1 { text-align: left; } #search input[type=&#39;text&#39;] { width: 84%; } #search .input-search { width: 15%; } } @media all and (max-width: 499px) { #main-content h1 { font-size: 28px; } } </style> <div id='wrap'> <div id='wordsearch'> <ul> <li>k</li> <li>v</li> <li>n</li> <li>z</li> <li>i</li> <li>x</li> <li>m</li> <li>e</li> <li>t</li> <li>a</li> <li>x</li> <li>l</li> <li class='one'>4</li> <li class='two'>0</li> <li class='three'>4</li> <li>y</li> <li>y</li> <li>w</li> <li>v</li> <li>b</li> <li>o</li> <li>q</li> <li>d</li> <li>y</li> <li>p</li> <li>a</li> <li class='four'>p</li> <li class='five'>a</li> <li class='six'>g</li> <li class='seven'>e</li> <li>v</li> <li>j</li> <li>a</li> <li class='eight'>n</li> <li class='nine'>o</li> <li class='ten'>t</li> <li>s</li> <li>c</li> <li>e</li> <li>w</li> <li>v</li> <li>x</li> <li>e</li> <li>p</li> <li>c</li> <li>f</li> <li>h</li> <li>q</li> <li>e</li> <li class='eleven'>f</li> <li class='twelve'>o</li> <li class='thirteen'>u</li> <li class='fourteen'>n</li> <li class='fifteen'>d</li> <li>s</li> <li>w</li> <li>q</li> <li>v</li> <li>o</li> <li>s</li> <li>m</li> <li>v</li> <li>f</li> <li>u</li> </ul> </div> <div id='main-content'> <h1>Lỗi 404 Rồi</h1> <p> Rất tiếc, trang bạn đang tìm kiếm không thể tìm thấy. Nó có thể tạm thời không có hoặc không còn tồn tại.</p> <p> Kiểm tra URL bạn đã nhập và thử lại. Ngoài ra, tìm kiếm cho bất cứ điều gì là mất tích hoặc có một cái nhìn xung quanh phần còn lại của trang web của chúng tôi.</p> <div id='search'> <form> <input placeholder='Search' type='text'/> </form> </div> <div id='navigation'> <a class='navigation' href='/'>Home</a><a class='navigation' href='/p/gioithieu.html'>Thông Tin Us</a> <a class='navigation' href='https://www.ttitvn.com/p/sitemap.html'>Site Map</a> <a class='navigation' href='https://www.ttitvn.com/p/lienhe.html'>Liên Hệ</a> </div> </div> </div> <script>$(function () { var liWidth = $(&quot;li&quot;).css(&quot;width&quot;); $(&quot;li&quot;).css(&quot;height&quot;, liWidth); $(&quot;li&quot;).css(&quot;lineHeight&quot;, liWidth); var totalHeight = $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;width&quot;); $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;height&quot;, totalHeight); }); causeRepaintsOn = $(&quot;h1, h2, h3, p&quot;); $(window).resize(function () { causeRepaintsOn.css(&quot;z-index&quot;, 1); }); $(window).on(&#39;resize&#39;, function () { var liWidth = $(&quot;.one&quot;).css(&quot;width&quot;); $(&quot;li&quot;).css(&quot;height&quot;, liWidth); $(&quot;li&quot;).css(&quot;lineHeight&quot;, liWidth); var totalHeight = $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;width&quot;); $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;height&quot;, totalHeight); }); $(function () { /* 4 */ $(this).delay(1500).queue(function () { $(&quot;.one&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* 0 */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.two&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* 4 */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.three&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* P */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.four&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* A */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.five&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* G */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.six&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* E */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.seven&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* N */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.eight&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* O */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.nine&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* T */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.ten&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* F */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.eleven&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* O */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.twelve&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* U */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.thirteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* N */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.fourteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue(); }) /* D */ .delay(500).queue(function () { $(&quot;.fifteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;); $(this).dequeue() }); }); </script> </b:if>

Nguồn: Tuổi trẻ IT.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm