remove_category_from_url_thumbnail
Hướng dẫn bỏ chữ category trong URL WordPress

Trong bài viết hướng dẫn tạo trang hiển thị những bài viết cùng loại trên WordPress đã hướng dẫn cách phân loại bài viết. Tuy nhiên theo mặc định khi bạn cài đặt mã nguồn WordPress, khi tạo…

55 Thích Comment
page_thumbnail
Cách tạo trang hiển thị những bài viết cùng loại trên WordPress

Trên WordPress, bạn có thể tạo ra một trang chỉ hiển thị những bài viết có cùng category, tag, post format,… và thêm nó vào menu để có thể truy cập một cách nhanh chóng….

58 Thích Comment