text_portrait_effect
Tạo hiệu ứng ảnh từ chữ – Text Portrait Effect bằng CSS

Để tiếp tục các bài viết tạo các element chỉ bằng CSS thì trong bài viết này mình xin giới thiệu đến các bạn hiệu ứng ảnh được tạo nên bởi các chữ (hoặc ký…

29 Thích Comment