3d_responsive_slider_thumbnail
Source hiệu ứng 3D slider cực đẹp sử dụng HTML, CSS và jQuery

Bài viết được dẫn từ clip hướng dẫn: 3D Responsive Slider. Giới thiệu Bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 3D slider cực đẹp, siêu ngầu sử dụng plugin Swiper.js. Plugin này…

37 Thích Comment