simsimi_api_thumbnail
Code PHP API Simsimi cho Chatfuel

Simsimi chắc hẳn nhiều bạn ở đây cũng đã quen thuộc với nó rồi. Đây là một bot chat mà mỗi khi bạn gửi tin nhắn cho nó thì sẽ nhận được những câu trả…

78 Thích 5 Comments