parallax parlx thumbnail
Share plugin jQuery thêm hiệu ứng parallax scroll vào trang web

Để thêm hiệu ứng parallax vào trang web đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng plugin jQuery có tên là parlx. Nếu các bạn chưa biết hiệu ứng parallax là gì thì có…

42 Thích Comment