Script thêm các tính năng mới nhất cho app Your Phone trên Windows 10

Trên Windows 10 thì Microsoft đã thêm vào một ứng dụng mặc định mới giúp kết nối điện thoại và PC có tên là Your Phone. Đây là ứng dụng giúp bạn có thể nhanh…

21 Likes comments off
script cmd digital license

Share script kích hoạt digital license Windows 10

Chia sẻ script CMD kích hoạt giấy phép kỹ thuật số Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số (digital license) được Microsoft sử dụng cho Windows 10 nhằm mục đích lưu trữ bản quyền của…

31 Likes comments off