web-proxy-thumbnail
Source code truy cập website bằng proxy

Proxy Server (Máy chủ proxy) hoạt động như một cổng nối giữa người dùng và Internet. Đây là một server trung gian giữa người dùng cuối và trang web họ truy cập. Về cách hoạt…

40 Thích Comment