Tạo Popup Modal sử dụng jQuery

Các bước để tạo một Popup Modal bằng cách sử dụng jQuery Để tạo một chế độ popup, chúng ta cần phải làm theo các bước dưới đây. Tạo file index.html Viết CSS Viết jQuery…

47 Thích Comment