Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript

Đây là một công cụ cân bằng hóa học dễ sử dụng. Nó nhận biết và tính toán các hệ số của phương trình mà bạn nhập vào. Thuật toán được sử dụng là dùng…

59 Thích 3 Comments