travian_kingdom_thumbnail
Source code game Travian Kingdom

Travian Kingdom là một trong những game trên trình duyệt nổi tiếng một thời. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người chơi cao nhất lên tới 1.5 triệu người, chắc hẳn nhiều bạn…

47 Thích Comment