facebook comment post cover
Hướng dẫn thêm Facebook comment vào website

CÁC BƯỚC THÊM FACEBOOK COMMENT VÀO WEBSITE Bước 1: Tạo mới một Facebook App dành cho website của bạn: Truy cập https://developers.facebook.com/apps Click vào nút: + Add a New App. Bạn điền vào Display Name và Contact…

34 Thích Comment