demo khung chat
Share source code khung CHAT trong suốt cho OBS FACEBOOK LIVE

Đoạn code hướng dẫn thêm khung Facebook Chat trong suốt khi live stream bằng OBS Facebook Live. Các bạn có thể tải tại link HTML code hoặc ở phần cuối của bài viết. Code tôi…

42 Thích Comment