Code nén ảnh và chèn watermark vào ảnh bằng java

Em share các bác đoạn code giúp nén ảnh còn 1/8 dung lượng so với ban đầu mà chất lượng giữ được 9/10Kèm chèn logo hoặc text vào ảnh : File jar cho các bác, máy…

39 Thích Comment