dong_bo_thu_muc_bat_ky_one_drive
Hướng dẫn cách đồng bộ bất kỳ thư mục nào đến OneDrive trên Windows 10

Bài viết hướng dẫn đồng bộ cho OneDrive nhưng cũng có thể áp dụng cho hầu hết các phần mềm đồng bộ online nhé. OneDrive là một dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm…

30 Thích Comment
mklink_thumbnail
Giới thiệu về mklink trong Windows

Từ phiên bản Windows Vista trở đi đã hỗ trợ symbolic links, hay được gọi là symlinks, có tác dụng trỏ đến một file hoặc folder. Bạn có thể tạo symlinks thông qua CMD hoặc…

44 Thích Comment