laurel_thumbnail
Laurel – Landing page template đẹp bằng HTML

Giới thiệu Laurel là một landing page template được thiết kế và phát triển cho các startup làm về app mobile. Nó được tạo ra với các section được tạo sẵn khác nhau, có thể…

56 Thích Comment
evelyn landing page thumbnail
Source code landing page Evelyn cho startup

Bài viết này chia sẻ source code landing page rất là đẹp có tên Evelyn. Evelyn là một HTML/CSS landing page miễn phí Pasquale Vitiello and Davide Pacilio. Template phù hợp cho các startup muốn tạo trang landing page…

51 Thích Comment