tool_active_win7_thumbnail
Tool kích hoạt Windows 7 – Update online thoải mái

Hiện nay Windows 7 vẫn là hệ điều hành rất phổ biến, chiếm 38.52% thị phần hệ điều hành Desktop/Laptop trên thế giới. Tuy nhiên, Windows là một hệ điều hành trả phí. Do đó,…

53 Thích 1 Comment
script cmd digital license
Chia sẻ script active win 10 – kích hoạt digital license

Chia sẻ script CMD kích hoạt giấy phép kỹ thuật số Windows 10 (tool active win 10). Giấy phép kỹ thuật số (digital license) được Microsoft sử dụng cho Windows 10 nhằm mục đích lưu…

53 Thích 1 Comment