dropdown menu
Tạo accordion dropdown menu sử dụng jQuery và CSS3

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một accordion-style dropdown menu sử dụng jQuery và CSS3 với hiệu ứng chuyển động mềm mại và tương thích với responsive web design. Accordion dropdown menu hay collapsible dropdown…

54 Thích Comment
image lightbox cover
Tạo Image Lightbox đơn giản với AutoLightbox

AutoLightbox là một jQuery image lightbox plugin đơn giản, nó sẽ tự động gán cho các hình ảnh được đặt trong một container cụ thể. Nó đi kèm với một thanh tiêu đề được đặt…

46 Thích Comment
custom_menu
Tạo custom context menu với jQuery và CSS

Bài viết hướng dẫn tạo context menu riêng cho trang web thay cho context menu mặc định của trình duyệt. Cách tạo cũng khá là đơn giản nhờ sử dụng jQuery và việc thay đổi…

46 Thích Comment