remove_category_from_url_thumbnail
Hướng dẫn bỏ chữ category trong URL WordPress

Trong bài viết hướng dẫn tạo trang hiển thị những bài viết cùng loại trên WordPress đã hướng dẫn cách phân loại bài viết. Tuy nhiên theo mặc định khi bạn cài đặt mã nguồn WordPress, khi tạo…

55 Thích Comment
dong_bo_thu_muc_bat_ky_one_drive
Hướng dẫn cách đồng bộ bất kỳ thư mục nào đến OneDrive trên Windows 10

Bài viết hướng dẫn đồng bộ cho OneDrive nhưng cũng có thể áp dụng cho hầu hết các phần mềm đồng bộ online nhé. OneDrive là một dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm…

51 Thích Comment
mklink_thumbnail
Giới thiệu về mklink trong Windows

Từ phiên bản Windows Vista trở đi đã hỗ trợ symbolic links, hay được gọi là symlinks, có tác dụng trỏ đến một file hoặc folder. Bạn có thể tạo symlinks thông qua CMD hoặc…

69 Thích Comment
page_thumbnail
Cách tạo trang hiển thị những bài viết cùng loại trên WordPress

Trên WordPress, bạn có thể tạo ra một trang chỉ hiển thị những bài viết có cùng category, tag, post format,… và thêm nó vào menu để có thể truy cập một cách nhanh chóng….

58 Thích Comment