24h-google-drive-thumbnail
Hướng dẫn cách download file Google Drive vượt quá lượt tải

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Yêu cầu tài khoản có dung lượng Drive trống lớn hơn dung lượng file cần tải. Bước 2: Nếu như lúc đầu bạn truy cập…

66 Thích Bình luận fb