3_bookmarklet_icon_cover
Share một số bookmarklet Facebook hữu ích

Bài viết lần này chia sẻ một số đoạn mã Javascript dưới dạng bookmarklet giúp các bạn có thể lấy Facebook Personal/Fanpage ID, lấy Facebook Token, chia sẻ trang web mà bạn đang xem lên…

46 Thích Comment