Script bật tính năng bảo vệ ảnh đại diện bằng access token

Có một script tương tự mà tôi đã đề cập ở bài trước: Code tool bật tắt tính năng bảo vệ AVT facebook bằng token Nhưng script trước có cả chức năng tắt bảo vệ…

56 Thích Comment
Code tool bật tắt tính năng bảo vệ AVT facebook bằng token

Facebook đã cập nhật tính năng bảo vệ ảnh đại diện cho những người dùng ở Ấn Độ nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hình ảnh trên Facebook đang diễn ra tại quốc gia…

66 Thích 2 Comments