fb_reaction_live_vote_thumbnail
Source code Live Reaction Vote cho Fanpage và Group Facebook

Source code lần này dùng để tạo live vote nhé. Lượt vote được tính thông qua số lượt người dùng thả biểu tượng cảm xúc cho bài viết. Đồng thời trang bình chọn cũng hiện…

93 Thích Comment
facebook comment post cover
Hướng dẫn thêm Facebook comment vào website

CÁC BƯỚC THÊM FACEBOOK COMMENT VÀO WEBSITE Bước 1: Tạo mới một Facebook App dành cho website của bạn: Truy cập https://developers.facebook.com/apps Click vào nút: + Add a New App. Bạn điền vào Display Name và Contact…

68 Thích Comment