Chia sẻ file CSDL các tỉnh, thành phố, quận, huyện,… của Việt Nam

Chia sẻ cho mọi người file (dữ liệu tỉnh thành).sql chứa thông tin của các tỉnh, thành phố, quận, huyện,… của Việt Nam. File gồm 157640 dòng code nhé, các bạn có thể tải về…

36 Thích Comment