change_facebook_reactions
Hướng dẫn đổi reaction của Facebook

Bài viết hướng dẫn đổi reaction của Facebook. Facebook lần đầu giới thiệu các biểu tượng cảm xúc vào cuối tháng 2 năm 2016 nhằm tăng tính tương tác cho các bài viết bên cạnh…

23 Thích Comment