block_cham_hong_thumbnail
Code trảm bọn chấm hóng trên Group Facebook

Tuy nhiều ít từng lúc khác nhau Song trẻ trâu đời nào cũng có. Hai câu trên được lấy cảm hứng từ “Bình Ngô đại cáo”. Trẻ trâu luôn luôn xuất hiện khắp mọi nơi,…

59 Thích Comment