Script bật tính năng bảo vệ ảnh đại diện bằng access token

Có một script tương tự mà tôi đã đề cập ở bài trước: Code tool bật tắt tính năng bảo vệ AVT facebook bằng token Nhưng script trước có cả chức năng tắt bảo vệ…

43 Thích Comment