spin_countdown_timer_widget-web_thumbnail
Chia sẻ template đồng hồ đếm ngược flat design

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một template đồng hồ đếm ngược – Countdown Timer Widget A Flat Responsive Widget Template. Trang web khi vào thời gian bảo trì cần thông báo cho người…

42 Thích 3 Comments
Code trang bảo trì đếm ngược thời gian bằng jquery

Đây là một source code khá đẹp mắt, ứng dụng countdown để tạo trang bảo trì. Bạn cũng có thẻ sửa nó thành những trang khác sáng tạo hơn Bonus thêm ở đây là khung subscribe,…

66 Thích 11 Comments