thumbnail
Chia sẻ API Tìm bus

Ứng dụng Tìm Buýt là ứng dụng chính thức của hệ thống xe buýt di chuyển khắp Thủ đô Hà Nội. Đây là ứng dụng giúp người dùng theo dõi thông tin các điểm dừng…

60 Thích Comment
simsimi_api_thumbnail
Code PHP API Simsimi cho Chatfuel

Simsimi chắc hẳn nhiều bạn ở đây cũng đã quen thuộc với nó rồi. Đây là một bot chat mà mỗi khi bạn gửi tin nhắn cho nó thì sẽ nhận được những câu trả…

58 Thích 5 Comments