[Sharescript tool] Tạo web command, mật khẩu tỏ tình online

Chú ý: Hiện tại tool đang ở phiên bản beta (thử nghiệm), vì thế có một số chức năng chưa hoàn thiện

Giới thiệu sơ lược:

Trải nghiệm trên laptop: Tốt

Trải nghiệm trên điện thoại: Trung bình

Thể loại: Tỏ tình, Mật khẩu

Chức năng:
Chỉnh sửa (Giới hạn /10000)
Bước 1/3: Sửa text

Bước 2/3: Hiển thị trên facebook

Tính năng tùy chỉnh khi share link lên facebook! Đang phát triển…

Bước 3/3: Xác nhận
Thành công! Dưới đây là link website bạn vừa tạo!
Preview Xem demo
Mô tả
Trước tiên, đây là một website vãi luôn