Trang chủ Share code Share code tạo chữ nhấp nháy bằng javascript

Share code tạo chữ nhấp nháy bằng javascript

bởi Sharescript.net

Chào các bạn, hôm nay sharescript xin được giới thiệu một đoạn code huyền thoại mà đẹp mắt chỉ với mấy dòng code.

Đây là demo chữ nhấp nháy:

Hướng dẫn tùy chỉnh chữ nhấp nháy

Bạn sẽ tùy chỉnh các dải màu chạy ở các phần tử trong mảng farbbibliothek

farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");

Dải màu sẽ mặc định chạy đầu tiên sẽ là id mảng farbbibliothek, ví dụ nếu bạn muốn dải màu id 3 chạy trước thì đây là code:

farben = farbbibliothek[3];

Tải full code

[khungdownload manguon="" redirectbanggi="sharescript-redirect" tenfilezip="chu-nhap-nhay-js" linkbutton1="https://pastebin.com/iJiHSSj2" tenbutton1="Link Pastebin" linkbutton2="https://github.com/sharescriptadmin/chu-nhap-nhay-js/blob/main/index.html" tenbutton2="Link Github"]

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm