Trang chủ Mẹo facebook Script Auto mời bạn bè vào nhóm trên Facebook

Script Auto mời bạn bè vào nhóm trên Facebook

bởi Sharescript.net

Script nhỏ gọn giúp các bạn có thể nhanh chóng mời bạn bè tham gia vào group trên Facebook, sử dụng Console của trình duyệt.

Các bước thực hiện

Vào trang nhóm Facebook, mở cửa sổ Console của trình duyệt bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I (trên Windows) hoặc Options + Command + I (trên Mac). Sau đó paste đoạn code dưới đây vào khung console, nhấn Enter. Tiếp đó nhập ID nhóm và token Facebook để script tự động chạy.

Script Auto mời bạn bè vào nhóm

/*
** Script by @MonokaiJs
*/

const _0x51fa=['reload','open','cookie','status','2574801512639695','log','name','RelayModern','parse','Script\x20by\[email protected],\x20shared\x20in\x20Động\x20khỉ\x20IT\x20&\x20J2TEAM\x20Community...','send','fb_api_caller_class','c_user','https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=','POST','DTSGInitialData','random','fb_dtsg','doc_id','Please\x20don\x27t\x20try\x20to\x20modify\x20or\x20remove\x20Credit\x20line...','stringify','https://www.facebook.com/api/graphql/','@MonokaiJs','readyState','suggested_members_new','includes','responseText','data','Có\x20lỗi\x20đã\x20xảy\x20ra\x20khi\x20lấy\x20danh\x20sách\x20bạn\x20bè,\x20vui\x20lòng\x20kiểm\x20tra\x20lại\x20Access\x20Token...','token','onreadystatechange','split','trim','append','find','👌\x20Đã\x20mời\x20[','GET','GroupsRHCGroupInfoPYMIUnitGroupAddMemberMutation','variables'];(function(_0x252986,_0x51fa38){const _0x1d5592=function(_0x2a8af9){while(--_0x2a8af9){_0x252986['push'](_0x252986['shift']());}};_0x1d5592(++_0x51fa38);}(_0x51fa,0x100));const _0x1d55=function(_0x252986,_0x51fa38){_0x252986=_0x252986-0x0;let _0x1d5592=_0x51fa[_0x252986];return _0x1d5592;};(()=>{let _0x7f2a90=_0x1d55('0x1a');console[_0x1d55('0x16')](_0x7f2a90),console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0x24'));let _0x1c6e6f=function(_0x2fa38d,_0x3cb171){return new Promise(_0x428569=>{let _0x3394e4=document[_0x1d55('0x13')][_0x1d55('0x9')](';')[_0x1d55('0xc')](_0xe86134=>_0xe86134[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x1d')))[_0x1d55('0xa')]()[_0x1d55('0x9')]('=')[0x1],_0x5d42f7=new XMLHttpRequest(),_0x5a5f53=new FormData();_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x22'),require(_0x1d55('0x20'))[_0x1d55('0x7')]),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x23'),_0x1d55('0x15')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x1c'),_0x1d55('0x18')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')]('fb_api_req_friendly_name',_0x1d55('0xf')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x10'),JSON[_0x1d55('0x25')]({'input':{'client_mutation_id':'7','actor_id':_0x3394e4,'group_id':_0x2fa38d,'user_ids':[_0x3cb171],'source':_0x1d55('0x2')}})),_0x5d42f7[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0x1f'),_0x1d55('0x26')),_0x5d42f7['send'](_0x5a5f53),_0x5d42f7['onreadystatechange']=()=>{if(_0x5d42f7[_0x1d55('0x1')]===0x4)_0x428569();};});},_0x2ab72b=function(_0x4749bd){return new Promise((_0x317147,_0x515c12)=>{let _0x27e09c=new XMLHttpRequest();_0x27e09c[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0xe'),_0x1d55('0x1e')+_0x4749bd),_0x27e09c[_0x1d55('0x1b')](),_0x27e09c[_0x1d55('0x8')]=()=>{if(_0x27e09c[_0x1d55('0x1')]===0x4){if(_0x27e09c[_0x1d55('0x14')]===0xc8)_0x317147(JSON[_0x1d55('0x19')](_0x27e09c[_0x1d55('0x4')]));else _0x515c12(_0x27e09c['responseText']);}};});};!_0x7f2a90[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x0'))&&location[_0x1d55('0x11')]();let _0x56b1a8=prompt('Nhập\x20ID\x20của\x20nhóm\x20(bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):','');if(_0x56b1a8&&_0x56b1a8[_0x1d55('0xa')]()!==''){let _0x386023=prompt('Nhập\x20Access\x20Token\x20(xem\x20hướng\x20dẫn\x20trong\x20bài\x20viết,\x20bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):');if(_0x386023&&_0x386023!==''){let _0x110ea2=0x0;_0x2ab72b(_0x386023)['then'](_0x38afcc=>{_0x38afcc[_0x1d55('0x5')]['forEach'](_0x3a06b6=>{_0x110ea2++,setTimeout(()=>{_0x1c6e6f(_0x56b1a8,_0x3a06b6['id'])['then'](()=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0xd')+_0x3a06b6['id']+']\x20'+_0x3a06b6[_0x1d55('0x17')]);});},0x3e8*_0x110ea2+0xc8*Math[_0x1d55('0x21')]());});})['catch'](_0x252a92=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x252a92),alert(_0x1d55('0x6'));});}}})();

Hướng dẫn lấy group ID

Vào nhóm, nhấn chuột phải và chọn View Page Source (Xem mã nguồn Trang). Nhấn Ctrl + F để tìm kiếm và tìm cụm từ group_id. Chuỗi số kế sau đấy (có thể được phân cách giữa bằng 1 dấu “=”) sẽ là ID của nhóm.

Hướng dẫn lấy token Facebook

Truy cập vào bài viết này để xem hướng dẫn: Cách lấy token full quyền tháng 4/2020

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể truy cập code gốc và bài viết tại đây. Đừng ngần ngại thả sao cho bạn Nguyễn Anh Nhân 1 ⭐ trên Github nhé.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm