Code tool bật tắt tính năng bảo vệ AVT facebook bằng token

Facebook đã cập nhật tính năng bảo vệ ảnh đại diện cho những người dùng ở Ấn Độ nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hình ảnh trên Facebook đang diễn ra tại quốc gia…

23 Likes 2 Comments

Code trang bảo trì đếm ngược thời gian bằng jquery

Đây là một source code khá đẹp mắt, ứng dụng countdown để tạo trang bảo trì. Bạn cũng có thẻ sửa nó thành những trang khác sáng tạo hơn Bonus thêm ở đây là khung subscribe,…

24 Likes 4 Comments

Gửi biểu mẫu mà không reset trang bằng Ajax, jQuery và PHP

AJAX có khả năng gửi biểu mẫu mà không cần reset trang. Tôi sẽ dùng AJAX, jQuery và PHP để tạo một biểu mẫu gửi email mà không reset trang đơn giản và chi tiết. Các…

28 Likes Comment

Code tool bói tình yêu theo tên bằng jquery

Với công cụ này, người dùng có thể bói được một trong 6 quan hệ: Enemy: Kẻ thù Friend: Bạn Sister: Em/chị gái Affection: Yêu mến Lover: Người yêu Marriage: Vợ chồng Một lần bói…

24 Likes 2 Comments