Code tool bói tình yêu theo tên bằng jquery

Với công cụ này, người dùng có thể bói được một trong 6 quan hệ: Enemy: Kẻ thù Friend: Bạn Sister: Em/chị gái Affection: Yêu mến Lover: Người yêu Marriage: Vợ chồng Một lần bói…

19 Likes Comment