Giới thiệu


Sharescript.net – Chia sẻ mã nguồn chất lượng

Sharescript.net là trang web chia sẻ mã nguồn chất lượng. Các mã nguồn được viết bằng PHP, Javascript, C# và nhiều ngôn ngữ khác. Trang web còn chia sẻ các theme, plugin, thủ thuật WordPress. Một số series lập trình khá là hữu ích về các công nghệ được sử dụng nhiều trong lập trình phần mềm cũng được giới thiệu ở đây.


Được thiết kế và publish bởi GrouSrlpPrsc.
Quản lý nội dung bởi Sharescript.net