Trang chủ Mẹo wordpress Code trang trí Noel đẹp cho website + Plugin trang trí Noel cho WordPress

Code trang trí Noel đẹp cho website + Plugin trang trí Noel cho WordPress

bởi Sharescript.net

Code trang trí phần đầu trang dịp Noel

Đoạn code này giúp trang trí phần đầu trang web bằng các quả bóng và các nhánh thông Noel. Về cơ bản nó chỉ là một lớp phủ lên trên, code cũng khá đơn giản và không có hiệu ứng gì.

Nguồn bài viết: Share code trang trí website dịp Noel

Hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt

 1. Các bạn thêm đoạn code sau vào trong thẻ head:
  <link rel='stylesheet' id='stylesheet-css' href='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/themes/mtsv8/style.css' type='text/css' media='all' />
  <script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js'></script>
  <script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/plugins/mts-wp-notification-bar/public/js/jquery.cookie.js'></script>
  
  <script type='text/javascript'>
  /* <![CDATA[ */
  var mts_ajax = {"url":"https:\/\/mythemeshop.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","search_url":"https:\/\/mythemeshop.com\/search\/"};
  /* ]]> */
  </script>
  <script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/themes/mtsv8/js/customscript.js'></script>
 2. Chèn đoạn code dưới đây vào phần đầu của body:
  <!--Christmas Start-->
  <div class="b-page_newyear">
  <div class="b-page__content">
    <i class="b-head-decor">
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
  
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3">
  
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
      <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7">
        <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  
        <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
        <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      </i>
    </i>
  
  </div>
  </div>
  <!--Christmas End-->
 3. Như thế là hoàn thành. Tuy nhiên nếu các bạn để ý thì các resource được lưu trên mythemeshop. Do đó, để tránh trường hợp sập trang mythemeshop không sử dụng được các tài nguyên. Các bạn nên tải các resource này về, sau đó chỉnh sửa cho trang web của mình nhé. File mình đã đính kèm trong source code nhé.

Demo và download

 

Plugin trang trí phần đầu trang cho WordPress

Về cơ bản plugin có phần hình ảnh giống ở trên. Tuy nhiên thì nó có thêm hiệu ứng khi rê chuột vào sẽ làm cho những quả bóng chuyển động.

Nguồn bài viết: Share plugin trang trí noel cho website wordpress

Hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải plugin ở dưới phần này, mình đã kèm theo cả code HTML cho bạn nào không thích cài plugin trong file đó luôn.
 2. Tiến hành cài đặt plugin như bình thường.
 3. Lưu ý:
  – Đối với những website có menu fixed thì bạn phải css phần menu lại để không bị phần trang trí che mất menu.
  – Mình không hiển thị phần trang trí ở chế độ Mobile.

Demo và download

 

Hiệu ứng cho website mùa giáng sinh

Nguồn: Những hiệu ứng cho website mùa giáng sinh

Hiệu ứng tuyết rơi

Các bạn thêm đoạn script sau vào cuối phần body, tức là ngay trước thẻ đóng </body>:

<script type="text/javascript" language="javascript">
    window.snowStormConfigs = {
      'snowColor': '#fff' //Thay đổi màu sắc của bông tuyết tại đây
        ,
      'snowCharacter': '&bull;' //Thay đổi hình dạng của bông tuyết tại đây
    }
    setTimeout(function () {
      (function (d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s);
        js.id = id;
        js.src = "http://static.pep.vn/library/pepvn/blog-xtraffic/effects/snow-effect/main.min.js";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'blog-xtraffic-snow-effect'));
    }, 200);
  </script>

Lưu ý là phần nội dung bên trong phần body sẽ quyết định độ dài tuyết rơi, do đó nếu bạn không có nội dung bên trong body, hay thêm 1 thẻ div để tránh gặp lỗi.

<div style="height: 100vh;"></div>

Như vậy là các bạn đã thêm được hiệu ứng tuyết rơi vào trang web của mình rồi.

Hiệu ứng bão tuyết

Các bạn thêm đoạn script sau vào cuối phần body, tức là ngay trước thẻ đóng </body>:

<script type="text/javascript" language="javascript">
    window.snowStormConfigs = {
      'snowColor': '#fff' //Thay đổi màu sắc của bông tuyết tại đây
        ,
      'snowCharacter': '&bull;' //Thay đổi hình dạng của bông tuyết tại đây
    }
    setTimeout(function () {
      (function (d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s);
        js.id = id;
        js.src = "http://static.pep.vn/library/pepvn/blog-xtraffic/effects/snow-storm/main.min.js";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'blog-xtraffic-snow-storm'));
    }, 100);
  </script>

Bão tuyết sẽ rơi trên trang web của bạn theo nhiều mức độ nhé. Mỗi lần tải lại trang lại một cường độ khác nhau. Các bạn tự cài đặt và khám phá nhé.

Thêm hình người tuyết + cây thông + tuyết rơi vào trang web

Đây là khung chứa hình người tuyết + cây thông + tuyết rơi, do đó các bạn chọn chỗ cần hiển thị khung này trên trang web. Thêm đoạn code chứa thẻ div sau vào chỗ cần đặt khung:

<div id="christmas-tree-snowman-animated"></div>

Các bạn thêm đoạn script sau vào cuối phần body, tức là ngay trước thẻ đóng </body>:

<script type="text/javascript" language="javascript">
    setTimeout(function () {
      (function (d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s);
        js.id = id;
        js.src =
          "http://static.pep.vn/library/pepvn/blog-xtraffic/effects/christmas-tree-snowman-animated-header/main.min.js";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'blog-xtraffic-christmas-tree-snowman-animated-header-js'));
    }, 200);
  </script>

Một lưu ý nhỏ là file .js được load từ server sử dụng http://. Nếu trang web của bạn sử dụng https:// thì sẽ bị block request đến load file .js. Do đó khi up lên host các bạn cần chỉnh lại http:// thành // để chạy không bị lỗi nhé.
Demo và download

Dưới đây là demo và download của 3 hiệu ứng tuyết nhé.

 

Merry Christmas 🎅❄🎄 Chúc bạn và gia đình một giáng sinh vui vẻ và năm mới bình an.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm