Trang chủ Digital marketing
Chuyên mục:

Digital marketing

Digital marketing là quảng cáo, tiếp cận, mua bán thông qua internet.

Digital marketing có nhiều lợi ích so với quảng cáo truyền thống, như chi phí thấp hơn, đo lường hiệu quả cao hơn, tăng cường tương tác và niềm tin với khách hàng. Digital marketing cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng toàn cầu, tăng lợi nhuận.

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm