Trang chủ Share code Card giới thiệu cá nhân hiệu ứng css animation đẹp mắt

Card giới thiệu cá nhân hiệu ứng css animation đẹp mắt

bởi Sharescript.net

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu một card cá nhân khá đẹp sử dụng hiệu ứng css animation đơn giản gói gọn trong một file. Bạn chỉ cần chỉnh sửa html đơn giản là đã có một card giới thiệu phong cách của riêng mình rồi.

Tạo file index.html và dán code dưới đây vào, lưu ý code dưới đây đã được minify(xóa những khoảng trống), bạn có thể download bản chuẩn ở dưới.

<!DOCTYPE html> <html> <head><meta charset="UTF-8"> <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text:400,400i,600,600i,700|Roboto:300,400,500,700,900' rel='stylesheet'/> <link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/> <title>Sharescript.net</title> <style id='page-skin-1' type='text/css'><!-- html { height: 100%; } body { overflow: hidden; background: #bcdee7 url("../img/bg.jpg") no-repeat center center fixed; background-size: cover; position: fixed; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%; height: 100%; font: normal 14px/1.618em "Roboto", sans-serif; -webkit-font-smoothing: antialiased; } body:before { content: ""; height: 0px; padding: 0px; border: 130em solid #313440; position: absolute; left: 50%; top: 100%; z-index: 2; display: block; -webkit-border-radius: 50%; border-radius: 50%; -webkit-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); -webkit-animation: puff 0.5s 1.8s cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19) forwards, borderRadius 0.2s 2.3s linear forwards; animation: puff 0.5s 1.8s cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19) forwards, borderRadius 0.2s 2.3s linear forwards; } h1, h2 { font-weight: 500; margin: 0px 0px 5px 0px; } h1 { font-size: 24px; } h2 { font-size: 16px; } p { margin: 0px; } .profile-card { background: #FFB300; width: 56px; height: 56px; position: absolute; left: 50%; top: 50%; z-index: 2; overflow: hidden; opacity: 0; margin-top: 70px; -webkit-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); -webkit-border-radius: 50%; border-radius: 50%; -webkit-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.16), 0px 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.23); box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.16), 0px 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.23); -webkit-animation: init 0.5s 0.2s cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19) forwards, moveDown 1s 0.8s cubic-bezier(0.6, -0.28, 0.735, 0.045) forwards, moveUp 1s 1.8s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards, materia 0.5s 2.7s cubic-bezier(0.86, 0, 0.07, 1) forwards; animation: init 0.5s 0.2s cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19) forwards, moveDown 1s 0.8s cubic-bezier(0.6, -0.28, 0.735, 0.045) forwards, moveUp 1s 1.8s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275) forwards, materia 0.5s 2.7s cubic-bezier(0.86, 0, 0.07, 1) forwards; } .profile-card header { width: 179px; height: 280px; padding: 40px 20px 30px 20px; display: inline-block; float: left; border-right: 2px dashed #EEEEEE; background: #FFFFFF; color: #000000; margin-top: 50px; opacity: 0; text-align: center; -webkit-animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; } .profile-card header h1 { color: #FF5722; } .profile-card header a { display: inline-block; text-align: center; position: relative; margin: 25px 30px; } .profile-card header a:after { position: absolute; content: ""; bottom: 3px; right: 3px; width: 20px; height: 20px; border: 4px solid #FFFFFF; -webkit-transform: scale(0); transform: scale(0); background: -webkit-linear-gradient(top, #fb094c 0%, #fe6b3c 50%, #4d90fe 50%, #4d90fe 100%); border-radius: 50%; -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1); box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1); -webkit-animation: scaleIn 0.3s 3.5s ease forwards; animation: scaleIn 0.3s 3.5s ease forwards; } .profile-card header a > img { width: 120px; max-width: 100%; -webkit-border-radius: 50%; border-radius: 50%; -webkit-transition: -webkit-box-shadow 0.3s ease; transition: box-shadow 0.3s ease; -webkit-box-shadow: 0px 0px 0px 8px rgba(0, 0, 0, 0.06); box-shadow: 0px 0px 0px 8px rgba(0, 0, 0, 0.06); } .profile-card header a:hover > img { -webkit-box-shadow: 0px 0px 0px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1); box-shadow: 0px 0px 0px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .profile-card .profile-bio { width: 175px; height: 180px; display: inline-block; float: right; padding: 50px 20px 30px 20px; background: #FFFFFF; color: #333333; margin-top: 50px; text-align: center; opacity: 0; -webkit-animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; } .profile-social-links { width: 218px; display: inline-block; float: right; margin: 0px; padding: 15px 20px; background: #FFFFFF; margin-top: 50px; text-align: center; opacity: 0; -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; -webkit-animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; animation: moveIn 1s 3.1s ease forwards; } .profile-social-links li { list-style: none; margin: -5px 0px 0px 0px; padding: 0px; float: left; width: 25%; text-align: center; } .profile-social-links li a { display: inline-block; color: red; width: 24px; height: 24px; padding: 6px; position: relative; overflow: hidden!important; -webkit-border-radius: 50%; border-radius: 50%; } .profile-social-links li a i { position: relative; z-index: 1; } .profile-social-links li a img, .profile-social-links li a svg { width: 24px; } @-webkit-keyframes init { 0% { width: 0px; height: 0px; } 100% { width: 56px; height: 56px; margin-top: 0px; opacity: 1; } } @keyframes init { 0% { width: 0px; height: 0px; } 100% { width: 56px; height: 56px; margin-top: 0px; opacity: 1; } } @-webkit-keyframes puff { 0% { top: 100%; height: 0px; padding: 0px; } 100% { top: 50%; height: 100%; padding: 0px 100%; } } @keyframes puff { 0% { top: 100%; height: 0px; padding: 0px; } 100% { top: 50%; height: 100%; padding: 0px 100%; } } @-webkit-keyframes borderRadius { 0% { -webkit-border-radius: 50%; } 100% { -webkit-border-radius: 0px; } } @keyframes borderRadius { 0% { -webkit-border-radius: 50%; } 100% { border-radius: 0px; } } @-webkit-keyframes moveDown { 0% { top: 50%; } 50% { top: 40%; } 100% { top: 100%; } } @keyframes moveDown { 0% { top: 50%; } 50% { top: 40%; } 100% { top: 100%; } } @-webkit-keyframes moveUp { 0% { background: #FFB300; top: 100%; } 50% { top: 40%; } 100% { top: 50%; background: #E0E0E0; } } @keyframes moveUp { 0% { background: #FFB300; top: 100%; } 50% { top: 40%; } 100% { top: 50%; background: #E0E0E0; } } @-webkit-keyframes materia { 0% { background: #E0E0E0; } 50% { -webkit-border-radius: 4px; } 100% { width: 440px; height: 280px; background: #FFFFFF; -webkit-border-radius: 4px; } } @keyframes materia { 0% { background: #E0E0E0; } 50% { border-radius: 4px; } 100% { width: 440px; height: 280px; background: #FFFFFF; border-radius: 4px; } } @-webkit-keyframes moveIn { 0% { margin-top: 50px; opacity: 0; } 100% { opacity: 1; margin-top: -20px; } } @keyframes moveIn { 0% { margin-top: 50px; opacity: 0; } 100% { opacity: 1; margin-top: -20px; } } @-webkit-keyframes scaleIn { 0% { -webkit-transform: scale(0); } 100% { -webkit-transform: scale(1); } } @keyframes scaleIn { 0% { transform: scale(0); } 100% { transform: scale(1); } } @-webkit-keyframes ripple { 0% { transform: scale3d(0, 0, 0); } 50%, 100% { -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1); } 100% { opacity: 0; } } @keyframes ripple { 0% { transform: scale3d(0, 0, 0); } 50%, 100% { transform: scale3d(1, 1, 1); } 100% { opacity: 0; } } @media screen and (min-aspect-ratio: 4/3) { body { background-size: cover; } body:before { width: 0px; } @ -webkit-keyframes puff { 0% { top: 100%; width: 0px; padding-bottom: 0px; } 100% { top: 50%; width: 100%; padding-bottom: 100%; } } @keyframes puff { 0% { top: 100%; width: 0px; padding-bottom: 0px; } 100% { top: 50%; width: 100%; padding-bottom: 100%; } } } @media screen and (min-height: 480px) { .profile-card header { width: auto; height: auto; padding: 30px 20px; display: block; float: none; border-right: none; } .profile-card .profile-bio { width: auto; height: auto; padding: 15px 20px 30px 20px; display: block; float: none; } .profile-social-links { width: 100%; display: block; float: none; } @ -webkit-keyframes materia { 0% { background: #E0E0E0; } 50% { -webkit-border-radius: 4px; } 100% { width: 280px; height: 440px; background: #FFFFFF; -webkit-border-radius: 4px; } } @keyframes materia { 0% { background: #E0E0E0; } 50% { border-radius: 4px; } 100% { width: 280px; height: 440px; background: #FFFFFF; border-radius: 4px; } } } --></style> </head> <body> <aside class='profile-card'> <header> <a href='#' target='_blank'> <img class="hoverZoomLink" src="https://i.imgur.com/7EZR177.png"> </a> <h1> Sharescript.net </h1> <h2> Website chia sẻ mã nguồn </h2> </header> <div class='profile-bio'> <p style=" font-family: Roboto; "> Download mã nguồn <a href="">tại đây</a> </p> </div> <ul class='profile-social-links'> <li> <a href='https://www.facebook.com/sharescript' target='_blank'> <i class='fa fa-facebook'></i> </a> </li> <li> <a href='#!' target='_blank'> <i class='fa fa-twitter'></i> </a> </li> <li> <a href='#!' target='_blank'> <i class='fa fa-globe'></i> </a> </li> <li> <a href='#!' target='_blank'> <i class='fa fa-instagram'></i> </a> </li> </ul> </aside> <div class='navbar no-items section' id='navbar'></div> </body> </html>
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm