Trang chủ Lifehacks nhà bạn ở đâu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

nhà bạn ở đâu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

bởi sharescript_songoku

Bạn nhà ở đâu.

You house at where .

QED

Ý anh là, chắc ông ấy đang ngủ đâu đó ở nhà bạn ổng thôi.

I mean, he’s probably just sleeping it off at a friend’s place.

OpenSubtitles2018. v3

14 Dù bạn ở đâu, “ngồi trong nhà” hay “đi ngoài đường”, bạn đều có những cơ hội để dạy dỗ con cái bạn bằng nhiều phương cách thú vị và hữu hiệu.

14 Wherever you are, ‘sitting at home’ or traveling ‘on the road,’ there are opportunities for you to train your child in ways that are interesting and effective.

jw2019

Giờ, nếu 10 năm trước các bạn đến gặp một nhà kinh tế học, bất kỳ ở đâu,

Just 10 years ago, if you had gone to an economist, anywhere ,

QED

Khi anh George biết được người bạn hái nấm ở đâu, anh trở về nhà với một thùng nấm.

When George learned where his friend had picked them, he came home with a bushel of mushrooms.

jw2019

Nhà tuyển dụng sẽ nói cho bạn biết bạn có thể thất bại ở đâu.

The hiring manager is telling you where you are expected to fail.

Literature

Các bạn biết đấy, chúng phóng uế bất cứ đâu, ngoại trừ nhà tắm.

You know, they’d void their bowels everywhere but the bathroom.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có bao giờ nói như vậy nhưng sau này lại quên nhà người đó ở đâu chưa?

Have you ever said those words and later forgotten where the person lives?

jw2019

Nếu bạn có nhu cầu tham khảo ý kiến của một nhà trị liệu nào đó hay không biết phải nên bắt đầu từ đâu thì bạn nên nhờ một người lớn hay một nhà tư vấn trường giúp đỡ nhé .

If you ‘d like to talk to a therapist and you ‘re not sure where to begin, ask an adult or school counselor .

EVBNews

Chúng ta có thể gọi pizza bất kì đâu trong khu vực này và chúng sẽ được đưa tới trước nhà bạn tươi ngon và nóng hổi.

You can order pizza anywhere in this territory and it’ll arrive to your house hot, fresh and delicious.

ted2019

Xin mời bạn cùng tôi đi thăm nhà máy xử lý nước thải địa phương của tôi và chính bạn sẽ biết nước chảy đi đâu và lý do tại sao bạn được lợi ích dù sống ở đâu nếu bạn suy nghĩ kỹ trước khi bỏ đồ xuống ống cống hoặc cầu tiêu.

Come with me on a tour of my local wastewater treatment plant and discover for yourself where the water goes and why it pays to think carefully before you put things down the drain or toilet, no matter where you live.

jw2019

Bạn biết đấy, xấu xí, ý tôi là, mạnh mẽ và bi kịch và kinh khủng và mọi thứ, nhưng về bản chất, nó cũng là một hiện tượng phi thường sau đó đã biến đổi thành tàn dư này, và cũng như rất nhiều tàn dư khác bạn đến khu đổ nát của đấu trường La Mã hoặc của một nhà thờ ở đâu đó – và chúng mang một ý nghĩa mới khi bạn ngắm nhìn thời tiết.

Well, you know, ugly, I mean, powerful and tragic and horrific and everything, but it was also as, in nature, an enormous sự kiện that was transformed after the fact into this residue, and like many other ruins — you go to the ruins of the Colosseum or the ruins of a cathedral someplace — and they take on a new meaning when you watch the weather .

QED

JM: Bạn biết đấy, xấu xí, ý tôi là, mạnh mẽ và bi kịch và kinh khủng và mọi thứ, nhưng về bản chất, nó cũng là một hiện tượng phi thường sau đó đã biến đổi thành tàn dư này, và cũng như rất nhiều tàn dư khác – bạn đến khu đổ nát của đấu trường La Mã hoặc của một nhà thờ ở đâu đó – và chúng mang một ý nghĩa mới khi bạn ngắm nhìn thời tiết.

JM: Well, you know, ugly, I mean, powerful and tragic and horrific and everything, but it was also as, in nature, an enormous event that was transformed after the fact into this residue, and like many other ruins — you go to the ruins of the Colosseum or the ruins of a cathedral someplace — and they take on a new meaning when you watch the weather.

ted2019

Sao các bạn không cho tôi biết tôi có thể tìm người nhà của các bạn ở đâu… và tôi sẽ cố hết sức mình?

Why don’t you tell me where I can reach your people… and I’ll try my best?

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù là bạn đã từng nghe bố mẹ cãi vã nhau về mình, hoặc là một đứa bạn ngay sát vách nhà của bạn nghĩ là bố mẹ mình chia tay nhau bởi bạn ấy không học tốt trường, những chuyện này không làm cho bố mẹ ly hôn đâu .

Even if you once heard your parents argue about you, or your friend next door thinks his parents broke up because he got in trouble at school, these things do n’t cause a husband and wife to end their marriage .

EVBNews

Giờ nghĩ về bố mẹ hay ông bà của bạn, nhiều nhất họ có thể làm được vài video quay tại nhà hay một số bức ảnh, hay một cuốn nhật ký đặt trong một cái hộp ở đâu đó.

So when you think about your parents or your grandparents, at best they may have created some photos or home videos, or a diary that lives in a box somewhere.

ted2019

4 Nếu bạn muốn dọn nhà vì lợi ích cá nhân, hãy nhớ là dù bạn có sống ở đâu đi nữa thì cũng vẫn phải đối phó với nhiều vấn đề.

4 If you want to make a move for personal advantage, keep in mind that no matter where you live, there are problems to be faced.

jw2019

Tôi không chắc các bạn thế nào, nhưng tôi có kinh nghiệm khi bước vào một cửa hàng và biết chính xác mình muốn gì và tôi kiếm xung quanh để tìm một chiếc đèn hoàn hảo mà tôi biết mình muốn đặt nó ở đâu trong căn nhà của mình tôi chỉ là không thể tìm được cái ưng ý, hoặc một mẩu trang sức hoàn hảo để làm quà hoặc cho bản thân.

I’m not sure about you guys, but I’ve had experiences when I’ve walked into a store and I’ve know exactly what I’ve wanted and I’ve searched everywhere for that perfect lamp that I know where I want to sit in my house and I just can’t find the right thing, or that perfect piece of jewelry as a gift or for myself.

ted2019

Giờ, nếu 10 năm trước các bạn đến gặp một nhà kinh tế học, bất kỳ ở đâu, Và nói, “Ê, tôi có hai kiểu mẫu để tạo ra một bộ bách khoa.

Just 10 years ago, if you had gone to an economist, anywhere, “Hey, I’ve got these two different models for creating an encyclopedia.

ted2019

Bạn đến khách sạn quốc tế, sang trọng, đẹp đẽ ở đâu đó và bạn đi vào, cởi bỏ quần áo xuống Bạn đi vào nhà tắm, và bạn thấy gì?

You go to your nice, posh, international hotel somewhere, and you come in and you put down your clothes and you go to the bathroom, and what do you see?

ted2019

Bạn có thể gọi miễn phí một cách vô tận từ nhà tới bất cứ đâu ở Mỹ với điện thoại này.

You can make không tính tiền unlimited calls home to the US with these phones .

QED

Một ngày nọ tôi Kerala, tiểu bang nhà tôi, một cánh đồng của một người bạn, khoảng 20 km cách bất kì đâu bạn cho là đô thị.

The other day I was in Kerala, my home state, at the country farm of a friend, about 20 kilometers away from any place you’d consider urban.

ted2019

Nên cho bé biết bạn sẽ chẳng tha thứ cho việc bé bắt nạt người khác ở nhà hoặc bất kỳ ở đâu .

Make sure your kids understand that you will not tolerate bullying at home or anywhere else .

EVBNews

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận