Trang chủ Lifehacks Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2023

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2023

bởi sharescript_songoku

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2021 mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi hết hạn hợp đồng thuê nhà ở giữa bên thuê là doanh nghiệp và bên cho thuê là một cá nhân nào đó, bạn phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà để tránh những rắc rối về pháp lý sau này. Mời bạn đọc tải mẫu Thanh lý hợp đồng thuê nhà tại đây và cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

1. Công văn thanh lý hợp đồng thuê nhà

Trong một số trường hợp, trước khi tiến tới ký HĐ thuê nhà sẽ cần đến Mẫu Công văn thanh lý hợp đồng thuê nhà của bên thuê gửi đến bên cho thuê mang tính chất thông báo và có thể thêm các yêu cầu về rút cọc, hoàn tiền,….

Mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê nhà mẫu 2021 như sau:

Công ty … (Bên thuê nhà – Gọi là bên A) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
CV số: ……….Về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà ….., ngày …. tháng …. năm …..

Kính gửi: ………………………..(Tên công ty hoặc đại diện pháp luật bên cho thuê – Gọi là bên BB)

Trước hết, Bên A xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Bên B trong việc thực hiện những nội dung của hợp đồng thuê mặt bằng số …./HĐDV/…-….. đã ký kết giữa hai bên. Bên A chúng tôi luôn mong muốn gắn bó, hợp tác lâu dài với Quý công ty để có một địa điểm kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, hiện nay  do ………………(Nêu lý do, ví dụ: tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp để tối giản chi phí hoạt động nhưng bên A vẫn gặp nhiều khó khăn). Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị bên A đã họp và đưa ra quyết định sẽ dừng việc thuê văn phòng/nhà/ki-ốt/biệt thự/….. tại địa chỉ …………. và tiến hành thanh lý hợp đồng số số …./HĐDV/…-….. ký ngày …/…./……..

Dịch bệnh Covid-19 là sự kiện bất khả kháng mà chúng tôi không lường trước được, bằng công văn này, bên A mong muốn được Quý bên B cảm thông hỗ trợ thanh lý hợp đồng số số …./HĐDV/…-….. vào ngày …/…./…….. và hoàn lại tiền cọc cho bên A.

Vì đây là trường hợp bất khả kháng, rất mong Quý Bên B thông cảm hỗ trợ.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đại diện bên A(Ký và ghi rõ họ tên đại diện)

2. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

CCCD/CMTND số:……………….do……………..cấp ngày…….tháng…….năm………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

CCCD/CMTND số:….……….do…………………… cấp ngày…….tháng…….năm………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố ………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————***———–

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường…………………..phường/xã………………….. quận/huyện………………………thành phố/tỉnh……………………)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………

CCCD/CMTND số:………..….Do……………………….Cấp ngày…………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty: ………………………………………………………………………………

Trụ sở số: …………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………….

Do Ông (Bà): ………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….

CCCD/CMTND số:………………..….Do………………Cấp ngày………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận