Trang chủ Lifehacks Nhà trọ cho thuê tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà trọ cho thuê tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

bởi sharescript_songoku

Nhà trọ cho thuê tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê nhà trọ diện tích 15m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Hẻm Nguyễn Lâm, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 2.3 triệu. Liên hệ số 0938798600

Ngày 31/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 20m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Hẻm 97 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 6 triệu

Ngày 31/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 20m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 1229, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 3.5 triệu

Ngày 30/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 16m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 690, Điên Biên Phu, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 1.7 triệu

Ngày 30/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 28m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 4.5 triệu

Ngày 30/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 18m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 3155, Hẻm 31 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 4.5 triệu

Ngày 30/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 19m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Bùi Đình Túy, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 2.8 triệu. Liên hệ số 0909041180

Ngày 30/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 25m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21. Quận Bình Thạnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 22m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 4.2 triệu. Liên hệ số 0963706531

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 70m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 7.8 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 27m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 4813, Đường Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 6.3 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 16m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 18m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Hẻm 180 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 5.3 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 40m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 8 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 22m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 4.8 triệu. Liên hệ số 0849909750

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 16m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Phường 01, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 18m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 2.4 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 30m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 48, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 6 triệu

Ngày 29/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 24m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Đường Phan Chu Trinh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 5.9 triệu

Ngày 28/08/2022

Cho thuê nhà trọ diện tích 100m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 145, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí đường nội bộ. Giá 1.5 triệu

Ngày 28/08/2022

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận