Trang chủ Lifehacks Lý Lịch Đầu Sỏ – Nhà Báo Hai Mặt Nguyễn Đức Hiển ~ PLO – Pháp Luật Hay Phá Hoại

Lý Lịch Đầu Sỏ – Nhà Báo Hai Mặt Nguyễn Đức Hiển ~ PLO – Pháp Luật Hay Phá Hoại

bởi sharescript_songoku

1) Họ và tên khai sinh:

Nguyễn Đức Hiển

2) Các tên gọi khác:

Không

3) Sinh ngày:

29

tháng

10

năm

1973

Giới tính (nam, nữ) :

Nam

4) Nơi sinh: (xã, phường):

Thạch Kiêm

(huyện, quận)

Thanh Hà

(tỉnh, TP)

Hà Tĩnh

5) Quê quán (xã, phường):

Thạch Kiêm

(huyện, quận)

Thanh Hà

(tỉnh, TP)

Hà Tĩnh

6) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê,…)

Kinh

7) Tôn giáo:

Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh ):

149/8 Tân THời Nhất 17, P. Tân Thới Nhất,  12 , TP. Hồ Chí Minh

9) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP):

149/8 Tân THời Nhất 17, P. Tân Thới Nhất,  12 , TP. Hồ Chí Minh

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng

Quản lý báo chí

11) Ngày được tuyển dụng:

1997-09-01

Cơ quan tuyển dụng:

Báo Pháp Luật TP.HCM

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại

Phó Tổng Biên Tập

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao:

Quản lý báo chí

14) Ngạch công chức (viên chức):

Biên tập viên

15.1) Trình độ giáo dục phổ thông(đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

12/12

15.2) Trình độ chuyên môn cao nhất:

Đại học

     (TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận