Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn viết writing task 1 line graph 2023

Hướng dẫn viết writing task 1 line graph 2023

bởi sharescript_songoku

Sau khi có được dàn ý cho bài viết, bạn có thể bắt tay vào quá trình viết bài. 

 

Ví dụ:

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows how elderly people in the United States spent their free time between 1980 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

Từ đề bài trên, bạn có thể tham khảo cách viết dưới đây:

 

Phần giới thiệu: bạn chỉ cần liệt kê từ đồng nghĩa theo gợi ý dưới đây:

The graph = The line graph 

shows = indicates 

elderly people = old people

their free time = their spare time

between 1980 and 2010 = a period from 1980 to 2010

Viết lại câu hoàn chỉnh ta được:

The line graph indicates the kinds of activities done by old people in their spare time, covering a period from the 1980s to 2010 in the United States.

 

– Phần tóm tắt: mặc dù đề bài có đến 5 đường nhưng bạn chỉ cần tập trung tìm đường nào có sự thay đổi rõ ràng nhất, cao nhất (hoặc thấp nhất) trong khoảng thời gian đó.

Rõ ràng đường Hiking (màu cam) là có sự thay đổi tăng liên tục theo năm. Đường Watching TV (màu vàng) lúc nào cũng giữ vị trí cao nhất trong tất cả các hoạt động.

Với 2 điểm này, bạn có thể viết được phần Overview một cách dễ dàng như sau:

We can see that generally, the activities listed have been increasing in popularity amongst the elderly, with hiking increasing steadily throughout the years, and watching TV is the most popular overall.

 

Phần thân bài: Sau khi hoàn tất viết xong phần Tóm tắt bắt buộc phải có trong bài, bạn sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của các đường trong biểu đồ nhưng không nên nhồi nhét quá nhiều chi tiết vì như vậy sẽ làm ‘loãng’ mạch văn

Đối với đề bài này, bạn có thể chia từng khoảng thời gian để nhận xét: từ 1980s – 1990s, 1990s – 2000s, 2000s – 2010s. Bạn đối chiếu theo những đường gạch đứt để mô tả.

Cụ thể, trong thập kỷ 1980s, đường Theatre (màu xám) là đường duy nhất giảm. Bạn có thể viết được một câu như sau:

In the 1980s, nearly all activities were growing in popularity. The only activity which was becoming less popular over these years was going to the theatre. Going to the theatre declined steeply from 50% to 30%.

Đối với thập kỷ 1990s:

This changed in the 1990s, and going to the theatre became more popular, whereas reading saw a dramatic drop in popularity. The number of people doing all other activities increased.

Từ 2000s đến 2010s:

In the 2000s, hiking, reading, going to the theatre and surfing the Internet all increased in popularity. However, watching TV decreased in popularity. Despite this, watching TV was still the second most popular activity nowadays amongst this group. 

* Chú ý: tất cả động từ đều được chia ở thì quá khứ 

 

Xem thêm ngữ pháp Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/thi-qua-khu-don-cd

 

Một số cấu trúc câu tham khảo khác khi viết Writing Task 1 IELTS – Line Graph:

Cấu trúc miêu tả xu hướng:

Xu hướng tăng:

To grow/increase/ rise/ climb

To experience/ to record/ to see a growth/ an increase/ a rise/ a climb in…

Xu hướng giảm:

To decrease/ decline/ fall/drop

To experience/ to record/ to see a decrease/ a fall/ a drop/ a decline in…

Điểm cao nhất:

To reach/ hit the peak/ highest point of… To peak at…

Điểm thấp nhất:

To reach/ hit the lowest point/ the bottom/ a trough of…

Xu hướng giữ nguyên:

To remain/ to stay unchanged/ stable/ consistent/ constant/ the same

To stabilize/ to flatten out/ to level out/ off/ to reach a plateau of/ to maintain the same level/ stand at…

Xu hướng dao động:

To fluctuate

To experience/ To record/ To see a fluctuation

Cấu trúc miêu tả sự thay đổi:

There + be + a/an + Adj + N  + in + N + Time period

Ví dụ: “There was a significant increase in the amount of income over 4 years”.

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận