Trang chủ Lifehacks HƯỚNG DẪN CÁCH TĂNG ĐIỂM ALL CLASS DK DW DL ELF MG MUSS2 MUSEASON2 CƠ BẢN ĐỂ TRAIN CẤP Đây là một số cách cộng điểm cơ bản dành cho người mới chơi và chưa biết cách tăng điểm sao cho khỏe để luyện cấp. Còn lại các bạn tham gia dần và đúc rút kinh nghiệm tăng điểm thêm cho bản thân. CHIẾN BINH – DARK KNIGHT Dame chủ yếu là Sức mạnh và Năng lượng Dùng 10 điểm để chia ra cộng Sức mạnh: 4 điểm Nhanh nhẹn: 3 điểm Thể lực: 0 Năng lượng: 3 điểm Lưu ý: Chiến Binh mới đầu muốn dame mạnh thì nên tăng đều Sức Mạnh và Năng lượng, vì Năng lượng hỗ trợ tăng sát thương cho tuyệt chiêu. Tuy nhiên Sức Mạnh lúc nào cũng phải hơn Năng lượng từ 1k đến 2k để lấy damage phá giáp. Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! PHÙ THỦY – DARK WIZARD Dame chủ yếu là Năng lượng. Dùng 10 điểm để chia ra cộng Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Nếu muốn tốc độ nhanh hơn thì tăng thêm nhiều Nhanh nhẹn để lấy tốc độ và phòng thủ cao, cái này tùy sở thích mỗi người! Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! TIÊN NỮ – FAIRY ELF Dame chủ yếu là Nhanh nhẹn Dùng 10 điểm để chia ra cộng. Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: tăng toàn bộ vào nhanh nhẹn Năng lượng: ít nhất cũng phải tăng 1000 điểm để cải thiện dame! Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! ĐẤU SĨ – MAGIC GLADIATOR Dame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật Dùng 10 điểm để chia ra cộng Theo đường sức mạnh Sức mạnh: 6 Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: tăng tầm 1000 hoặc 2000 để lấy sát thương tuyệt chiêu Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn Theo đường Phép thuật (đánh các skill phép của Pháp Sư) Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Theo đường Phép thuật (đánh skill Hỏa Diệm Kiếm lấy Combo) Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Hoặc muốn tốc độ đánh nhanh hơn thì tăng Nhanh nhẹn 5 / 5 Năng lượng hoặc Nhanh nhẹn 6 / 4 Năng lượng Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! CHÚA TỂ – DARK LORD Dame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật Dùng 10 điểm để chia ra cộng Theo đường sức mạnh Sức mạnh: 6 Nhanh nhẹn: 4 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn Theo đường Năng lượng Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Lưu ý: Chúa tể mới đầu nên theo đường Sức mạnh để có nhiều nội lực sử dụng skill Hỏa Âm, còn theo đường phép thì lợi hơn về skill Buff lực tay. Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! NGUỒN SƯU TẦM http://muhanoiss2.vn/ #tangdiemdk #tang_diem_dk #tangdiemdw #tang_diem_dw #tangdiemdl #tang_diem_dl #tangdiemelf #tang_diem_elf #tangdiemmg #tang_diem_mg #tangdiemchienbinh #tang_diem_chien_binh #tangdiemphuthuy #tang_diem_phu_thuy #tangdiemchuate #tang_diem_chua_te #tangdiemmagic #tang_diem_magic #tangdiemmu #tang_diem_mu #congdiemdk #cong_diem_dk #congdiemdw #cong_diem_dw #congdiemdl #cong_diem_dl #congdiemelf #cong_diem_elf #congdiemmg… – MU Season 2 MUSS2 Miễn Phí Mới Ra Đông Người Chơi Muhanoiss2.vn | Facebook

HƯỚNG DẪN CÁCH TĂNG ĐIỂM ALL CLASS DK DW DL ELF MG MUSS2 MUSEASON2 CƠ BẢN ĐỂ TRAIN CẤP Đây là một số cách cộng điểm cơ bản dành cho người mới chơi và chưa biết cách tăng điểm sao cho khỏe để luyện cấp. Còn lại các bạn tham gia dần và đúc rút kinh nghiệm tăng điểm thêm cho bản thân. CHIẾN BINH – DARK KNIGHT Dame chủ yếu là Sức mạnh và Năng lượng Dùng 10 điểm để chia ra cộng Sức mạnh: 4 điểm Nhanh nhẹn: 3 điểm Thể lực: 0 Năng lượng: 3 điểm Lưu ý: Chiến Binh mới đầu muốn dame mạnh thì nên tăng đều Sức Mạnh và Năng lượng, vì Năng lượng hỗ trợ tăng sát thương cho tuyệt chiêu. Tuy nhiên Sức Mạnh lúc nào cũng phải hơn Năng lượng từ 1k đến 2k để lấy damage phá giáp. Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! PHÙ THỦY – DARK WIZARD Dame chủ yếu là Năng lượng. Dùng 10 điểm để chia ra cộng Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Nếu muốn tốc độ nhanh hơn thì tăng thêm nhiều Nhanh nhẹn để lấy tốc độ và phòng thủ cao, cái này tùy sở thích mỗi người! Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! TIÊN NỮ – FAIRY ELF Dame chủ yếu là Nhanh nhẹn Dùng 10 điểm để chia ra cộng. Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: tăng toàn bộ vào nhanh nhẹn Năng lượng: ít nhất cũng phải tăng 1000 điểm để cải thiện dame! Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! ĐẤU SĨ – MAGIC GLADIATOR Dame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật Dùng 10 điểm để chia ra cộng Theo đường sức mạnh Sức mạnh: 6 Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: tăng tầm 1000 hoặc 2000 để lấy sát thương tuyệt chiêu Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn Theo đường Phép thuật (đánh các skill phép của Pháp Sư) Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Theo đường Phép thuật (đánh skill Hỏa Diệm Kiếm lấy Combo) Sức mạnh: đủ mặc đồ Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Hoặc muốn tốc độ đánh nhanh hơn thì tăng Nhanh nhẹn 5 / 5 Năng lượng hoặc Nhanh nhẹn 6 / 4 Năng lượng Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! CHÚA TỂ – DARK LORD Dame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật Dùng 10 điểm để chia ra cộng Theo đường sức mạnh Sức mạnh: 6 Nhanh nhẹn: 4 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn Theo đường Năng lượng Nhanh nhẹn: 4 Năng lượng: 6 Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng Lưu ý: Chúa tể mới đầu nên theo đường Sức mạnh để có nhiều nội lực sử dụng skill Hỏa Âm, còn theo đường phép thì lợi hơn về skill Buff lực tay. Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ! NGUỒN SƯU TẦM http://muhanoiss2.vn/ #tangdiemdk #tang_diem_dk #tangdiemdw #tang_diem_dw #tangdiemdl #tang_diem_dl #tangdiemelf #tang_diem_elf #tangdiemmg #tang_diem_mg #tangdiemchienbinh #tang_diem_chien_binh #tangdiemphuthuy #tang_diem_phu_thuy #tangdiemchuate #tang_diem_chua_te #tangdiemmagic #tang_diem_magic #tangdiemmu #tang_diem_mu #congdiemdk #cong_diem_dk #congdiemdw #cong_diem_dw #congdiemdl #cong_diem_dl #congdiemelf #cong_diem_elf #congdiemmg… – MU Season 2 MUSS2 Miễn Phí Mới Ra Đông Người Chơi Muhanoiss2.vn | Facebook

bởi sharescript_songoku

See more of MU Season 2 MUSS2 Miễn Phí Mới Ra Đông Người Chơi Muhanoiss2.vn on Facebook

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận