Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn bóc tách dự toán công trình 2023

Hướng dẫn bóc tách dự toán công trình 2023

bởi sharescript_songoku

Dự toán xây dựng công trình – Đây là bước đầu cho các bạn nhà kế toán xây dựng mới bắt đầu có thể hiểu và làm quen dần với bảng bóc tách dự toán xây dựng công trình, cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây.

Công thức tính lập bảng bóc tách dự toán xây dựng công trình

THAM KHẢO: Hướng dẫn mẫu dự toán xây dựng bằng Excel chính xác

1. Công trình xây dựng là gì?

Theo Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội ban hành:

10. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

Bóc tách dự toán xây dựng là một bảng tổng hợp toàn bộ các số liệu như  bảng tổng hợp giá, bảng chi tiết giá, bảng phân tích đơn giá, phân tích vữa, nhân công, máy … dựa trên bản thiết kế kỹ thuật, hay bản thiết kế thi công.

2. Công thức tính thực tế | Chỉ dẫn cách hiểu dự toán xây dựng công trình 

Mẫu ví dụ bóc tách dự toán về 1 trường tiểu học:

Mẫu bảng đơn giá tổng hợp công trình xây dựng

Các trình đơn trong Giáo trình Kế toán Online trên thực tế chính là các Sheet của 1 file Excel kế toán theo từng mục

Dự toán các công trình bình thường sẽ được các kỹ thuật lập nên & xây dựng dựa trên từng công trình và dự toán sẽ là các file Excel, căn cứ vào đó để hiểu & bóc tách toàn bộ chi phí cho 1 công trình xây dựng

Để biết được 1 công trình xây dựng cần bao nhiêu chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công hay máy thi công, v.v…

Các trình đơn chi tiết cho dự án công trình xây dựng

2.1 Phần đơn giá tổng hợp dự toán xây dựng công trình

– Cột STT: là thứ tự của các hạng mục công trình

– Cột Mã CV: là ký hiệu của các kỹ thuật đặt ra cho từng mã công việc, tức là các hạng mục nhỏ của hạng mục lớn công trình xây dựng

– Cột Tên công việc: nội dung chi tiết cụ thể các công việc

– Cột Đơn vị

Cột Đơn giá

– Cột Thành tiền: TỔNG THÀNH TIỀN = KHỐI LƯỢNG X ĐƠN GIÁ

2.2 Phần đơn giá chi tiết dự toán xây dựng công trình

Tùy vào từng kỹ thuật sẽ đặt ký hiệu đơn giá khác nhau, tuy nhiên nội dung mang tính chất như sau:

Mẫu bảng đơn giá chi tiết của công trình xây dựng

– Chi tiết có thêm các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công,… tùy vào từng hạng mục không phải hạng mục nào cũng phải có đầy đủ tất cả.

Công thức tính như mẫu VD Mã hiệu AC.13122 trên:

1. Tổng CHI PHÍ TRỰC TIẾP = Chi phí vật liệu + Chi phí nhân công + Chi phí máy thi công

                                            = 30.959.530 + 1.115.182 + 4.734.966

2. Tổng CHI PHÍ CHUNG = TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP X HỆ SỐ ĐỊNH MỨC %

                            = 36.809.678 x 5.00%

3. TỶ LỆ THUẾ TÍNH TRƯỚC = ( TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP + TỔNG CHI PHÍ CHUNG ) X HỆ SỐ ĐỊNH MỨC %

                                              = (36.809.678 + 1.840.484) X 5.50%

4. CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ = TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP + TỔNG CHI PHÍ CHUNG + TỶ LỆ THUẾ TÍNH TRƯỚC

5. THUẾ GTGT = Chi phí xây dựng trước thuế x 10%

6. CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ = Thuế giá trị gia tăng + Chi phí xây dựng sau thuế

=> TỔNG GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG = CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ

3. Phần tổng chi phí xây dựng công trình dự toán xây dựng công trình

Tổng chi phí xây dựng

– Là tổng chi phí của tất các hạng mục nhỏ chi tiết ở mục 2

4. Phần tổng hợp kinh phí hạng mục dự toán xây dựng công trình

Mẫu bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

VD: Ở hạng mục chính mẫu trên thì tổng kinh phí công trình chính là toàn bộ chi phí vật liệu – nhân công – máy thi công ở các hạng mục nhỏ chi tiết tổng hợp lại tạo thành. Công thức tính tương tự như công thức ở Mục 2 trên.

XEM THÊM: Khóa học kế toán bóc dự toán chi phí công ty xây dựng

VIDEO

Trên đây là công thức tính lập bảng bóc tách dự toán xây dựng công trình mong rằng sẽ là bước đầu cơ bản giúp các bạn kế làm quen với bóc tách dự toán xây dựng – Kế toán Việt Hưng tự hào là 1 trong ít trung tâm tại Việt Nam có thế mạnh về mảng Xây dựng!

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận