Trang chủ Lifehacks Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 8 vnen 2023

Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 8 vnen 2023

bởi sharescript_songoku

Ngày đăng: 29/05/2022, 23:40

Bài các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em (lớp3) Mục tiêu Sau bài học, học sinh Phân biệt được các thế hệ trong gia đình Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại và biết cách xưng hô đúng Phân tích được mối quan hệ họ hàng trong một số trường hợp cụ thể Biết kính trọng và yêu thương mọi người Phát triển kĩ năng thể hiện tình cảm với mọi người trong gia đình Phát triển kĩ năng lập bảng thống kê số người trong gia đình Phát triển một số năng lực cơ bản nghe, nói, đọc, viết Phát triển một số n[.] Bài: hệ gia đình họ hàng em (lớp3) Mục tiêu: Sau học, học sinh: – Phân biệt hệ gia đình Nêu mối quan hệ họ hàng nội, ngoại biết cách xưng hơ Phân tích mối quan hệ họ hàng số trường hợp cụ thể Biết kính trọng yêu thương người Phát triển kĩ thể tình cảm với người gia đình Phát triển kĩ lập bảng thống kê số người gia đình Phát triển số lực bản: nghe, nói, đọc, viết… Phát triển số lực tư duy: phân tích, tổng hợp…,kĩ xã hội gia đình – Phát triển kĩ ca hát Nơi dung chủ đề – Hát nhạc: hát gia đình – Tốn: lập bảng thống kê số người hệ người gia đình – Tiếng Việt: + Mở rộng vốn từ tên người thân gia đình + Viết đoạn văn, kể chuyện người thân gia đình – Khoa học: đặc điểm vai trò người gia đình, phân loại theo tiêu chí (độ tuổi, tính cách, hình dạng) – Địa Lý: gia đình có người – Mĩ thuật thủ công: – Đạo đức: Giáo dục học sinh biết quý trọng bảo vệ người gia đình Chuẩn bị: – Giấy a4, bút dạ, bút màu, thước kẻ, kéo, keo dán, bút học sinh, phiếu học tập – Học sinh: tên người gia đình, tài liệu học tập, sách viết hệ gia đình Gợi ý phương pháp dạy học\kỹ thuật dạy học, hình thức dạy học – Phương pháp dạy học theo nhóm – Kỹ thuật phịng tranh, kỹ thuật sử dụng lược đồ – Phương pháp đóng vai – Phương pháp động não Thời lượng dự kiến: tiết Các hoạt động học tập Trò chơi: Hát nối “ba nến lung linh” – Mỗi nhóm hát nối tiếp câu hát – Nhóm hát xong viết nhanh hệ gia đình giấy – So sánh kết quả: nhóm hát nhanh, viết nhiều hệ gia đình Lập bảng thống kê Khảo sát mẫu sưu tầm điền thông tin vào bảng sau: STT Tên thành viên Độ tuổi Khối Hình dạng Tính cách lượng (kg) … Trong bảng thống kê trên: a, Người có độ tuổi lớn là:……………………………………… b, Người có khối lượng lớn là:……………………………………… c, Người có hình dạng là:………………………………………… d, Người có tính cách là:……………………………………………… e, Chia sẻ với bạn nhóm Báo cáo với giáo viên việc em làm Vẽ sơ đồ tư hệ gia đình Ơng bà Bố+mẹ Con – Sử dụng tranh ảnh hoàn thành sơ đồ tư – Thảo luận nhánh sơ đồ tư – Trình bày sản phẩm phịng tranh lớp học Viết đoạn văn miêu tả người gia đình mà em yêu quý Chia sẻ với người thân Viết việc em làm để giúp đỡ, thể quan tâm, yêu quý người gia đình họ hàng theo bảng gợi ý sau: Thành viên gia đình, họ hàng nội, ngoại Việc làm Ơng, bà Bố, mẹ Anh/chị em ruột( có) Em ruột (nếu có) Những người thân khác họ hàng nội, ngoại Tổng kết: Các hệ gia đình họ hàng Mỗi gia đình thường có người lứa tuổi khác chung sống Đó hệ khác Ơng bà sinh bố anh, chị, em ruột bố với họ người thuộc họ nội Ông bà sinh bố mẹ anh, chị, em ruột mẹ với họ người thuộc họ ngoại Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ nững người họ hàng nội, ngoại …- Phương pháp động não Thời lượng dự kiến: tiết Các hoạt động học tập Trò chơi: Hát nối “ba nến lung linh” – Mỗi nhóm hát nối tiếp câu hát – Nhóm hát xong viết… dụng tranh ảnh hoàn thành sơ đồ tư – Thảo luận nhánh sơ đồ tư – Trình bày sản phẩm phịng tranh lớp học Viết đoạn văn miêu tả người gia đình mà em yêu quý Chia sẻ với người thân Viết việc em làm

– Xem thêm –

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn dạy học VNEN,

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận