Trang chủ Lifehacks Sách hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy 2023

Sách hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy 2023

bởi sharescript_songoku

   Thiết kế đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy trong các trường đại học kỹ thuật. Đồ án công nghệ chế tạo máy giúp cho sinh viên các năm cuối hệ thống lại kiến thức thu nhận được từ các bài giảng, bài tập thực hành, hình thành cho họ khả năng làm việc độc lập, làm quen với các nhiệm vụ thường ngày của một kỹ sư trước khi ra trường.

    Đồ án công nghệ chế tạo máy là một bài tập tổng hợp, vì vậy sinh viên sẽ có điều kiện hoàn thiện khả năng sử dụng tài liệu, các loại sổ tay, bảng biểu tiêu chuẩn, phối hợp chúng với các bài toán kỹ thuật và tổ chức xuất hiện khi thiết kế công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; ứng dụng kỹ thuật mới vào các quá trình công nghệ gia công.

   Đồ án công nghệ rất có ý nghĩa trong việc hình thành một phong cách làm việc khoa học của các kỹ sư cơ khí khi giải quyết các bài toán của thực tế sản xuất.

   Cũng có thể sử dụng đồ án công nghệ chế toạ máy như một phần của các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời gian thực tập tại các cơ sở sản xuất khi nghiên cứu hoàn thiện các quá trình công nghệ hiện hành theo các hướng như, nâng cao độ chính xác gia công và chất lượng bền mặt sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, xác định tuổi bền dụng cụ cắt tối ưu, ứng dụng các phương pháp gia công mới cùng các vấn đề khác mà thực tế sản xuất đang cần giải quyết.

Mục lục:

Chương 1. Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy và phân tích chi tiết gia công

Chương 2. Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

Chương 3. Hướng dẫn tính lượng dư gia công

Chương 4. Hướng dẫn xác định chế độ cắt

Chương 5. Xác định thời gian nguyên công và xây dựng các đồ thị

Chương 6. Hướng dẫn thiết kế nguyên công

Chương 7. Thiết kế đồ gá

Chương 8. Hướng dẫn viết thuyết minh và thực hiện các bản vẽ kỹ thuật

   Thiết kế đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy trong các trường đại học kỹ thuật. Đồ án công nghệ chế tạo máy giúp cho sinh viên các năm cuối hệ thống lại kiến thức thu nhận được từ các bài giảng, bài tập thực hành, hình thành cho họ khả năng làm việc độc lập, làm quen với các nhiệm vụ thường ngày của một kỹ sư trước khi ra trường.

    Đồ án công nghệ chế tạo máy là một bài tập tổng hợp, vì vậy sinh viên sẽ có điều kiện hoàn thiện khả năng sử dụng tài liệu, các loại sổ tay, bảng biểu tiêu chuẩn, phối hợp chúng với các bài toán kỹ thuật và tổ chức xuất hiện khi thiết kế công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; ứng dụng kỹ thuật mới vào các quá trình công nghệ gia công.

   Đồ án công nghệ rất có ý nghĩa trong việc hình thành một phong cách làm việc khoa học của các kỹ sư cơ khí khi giải quyết các bài toán của thực tế sản xuất.

   Cũng có thể sử dụng đồ án công nghệ chế toạ máy như một phần của các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời gian thực tập tại các cơ sở sản xuất khi nghiên cứu hoàn thiện các quá trình công nghệ hiện hành theo các hướng như, nâng cao độ chính xác gia công và chất lượng bền mặt sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, xác định tuổi bền dụng cụ cắt tối ưu, ứng dụng các phương pháp gia công mới cùng các vấn đề khác mà thực tế sản xuất đang cần giải quyết.

Mục lục:

Chương 1. Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy và phân tích chi tiết gia công

Chương 2. Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

Chương 3. Hướng dẫn tính lượng dư gia công

Chương 4. Hướng dẫn xác định chế độ cắt

Chương 5. Xác định thời gian nguyên công và xây dựng các đồ thị

Chương 6. Hướng dẫn thiết kế nguyên công

Chương 7. Thiết kế đồ gá

Chương 8. Hướng dẫn viết thuyết minh và thực hiện các bản vẽ kỹ thuậtCó thể bạn quan tâm

Để lại bình luận