Trang chủ Lifehacks Mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch 2023

Mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch 2023

bởi sharescript_songoku

Du lịch hiện là một ngành hiện đang rất phát triển ở Việt Nam đặc biệt là các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Để khám phá hết được giá trị văn hóa của những khu du lịch này thì cần có những hướng dẫn viên du lịch – những người có vốn hiểu biết về những khu di tích, danh lam thắng cảnh đó. Vậy muốn thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch thì cần soạn thảo hợp đồng như thế nào?

Tải về và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch

1. Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch là gì?

Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch là văn bản thỏa thuận giữa các bên trong đó một bên là bên thuê một bên là bên được thuê

2. Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch để làm gì?

Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch trước hết là để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên khi ký kết hợp đồng, đó là cơ sở để ràng buộc trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như giải quyết khi có tranh chấp xảy ra

3. Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch mới nhất

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN

( Số : … / HĐDV – …… )(1)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê khoán và giao khoán công việc mới nhất 2022

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Luật Du lịch 2017;

– Căn cứ các văn bản khác có liên quan;

– Căn cứ vào sự tự nguyện, thỏa thuận của các bên;

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :(2)

BÊN A : Ông/Bà …. ( Bên thuê)(3)

Giới tính: ………(4)

Sinh ngày: …(5)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân ngắn gọn mới nhất năm 2022

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….(6)

Địa chỉ thường trú: ….(7)

Mã số thuế (nếu có): ……(8)

Số điện thoại liên lạc: ….(9)

BÊN B : Ông/Bà …. ( Bên được thuê)(10)

Giới tính: ………(11)

Sinh ngày: …………(12)

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….(13)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê tài xế lái xe, hợp đồng thuê khoán lái xe mới nhất 2022

Địa chỉ thường trú: ….(14)

Mã số thuế (nếu có): ……(15)

Số điện thoại liên lạc : ….(16)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :(17)

Điều 1. Nội dung của hợp đồng 

Bên A thuê Bên B làm hướng dẫn viên với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:(18)

Hành trình :

Thời gian

Xem thêm: Trình tự thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2022

Đón / trả khách :

Các thỏa thuận khác :

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/….(19)

Sau khi hết hạn của hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên tự thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng bằng phụ lục kèm theo.

Điều 3. Tiền công và phương thức thanh toán

1. Tiền công: (20)

Lương cơ bản : …../ ngày ( chưa bao gồm thuế VAT)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài mới nhất năm 2022

Phụ cấp : ….. / ngày ( gồm tiền ăn, ở, chi phí đi lại,…)

Số ngày : ….. ngày

Tổng cộng :…. ( bằng chữ : …..)

2. Tạm ứng:

Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền là (21)…… vào thời điểm ký kết để đảm bảo thực hiện những thỏa thuận tại Hợp đồng này.

3. Phương thức thanh toán (22)

– Thanh toán thông qua chuyển khoản

– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B

Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng

Tên tài khoản :

Số tài khoản :

Ngân hàng :

Chi nhánh :

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Bên A

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .

Cung cấp đầy đủ thông tin , giấy tờ và các dụng cụ cần thiết khác … cho Bên B thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà, thuê nhà kinh doanh có cần phải công chứng không?

Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .

Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2. Bên B

Đảm bảo hướng dẫn Bên B hoặc đoàn khách của Bên B thăm quan theo đúng lịch trình đã thống nhất .

Bên B phải thông báo cho điều hành Bên B những thay đổi phát sinh trong suốt hành trình từ ngày đầu tiên thăm quan đến ngày cuối cùng thăm quan

Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .

Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu liên quan đến công việc

Xem thêm: Một số lưu ý về hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất

Bên B thực hiện các nhiệm vụ : thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng , nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong quá trình thăm quan

Được trả đầy đủ phí dịch vụ như đã thỏa thuận

Thực hiên công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng với chất lượng cao nhất

Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

Xem thêm: Hợp đồng thuê khoán là gì? Phân biệt với hợp đồng thuê tài sản?

2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .

3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng 

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác

Theo thỏa thuận của các bên

Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền thuê cho Bên B sau 07 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này , Bên A phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 100 triệu đồng.

Trường hợp Bên B không thực hiện công việc cho Bên A ( không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải giới thiệu hướng dẫn viên khác thay thế và phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 8% giá trị hợp đồng.

Xem thêm: Các mẫu hợp đồng thuê xe thông dụng mới nhất

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh.

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ).

Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

….

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư và cách soạn thảo mới nhất 2022

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo

(1): Điền số hợp đồng

(2): Điền ngày, tháng, năm , địa điểm ký kết hợp đồng

(3): Điền tên bên thuê ( bên A)

(4): Điền giới tính của bên thuê

(5): Điền ngày sinh của bên thuê

(6): Điền CMND/CCCD và nơi cấp, ngày cấp của bên thuê

Xem thêm: Hỏi về vấn đề chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

(7): Điền địa chỉ thường trú của bên thuê

(8): Điền mã số thuế của bên thuê ( nếu có)

(9): Điền số điện thoại liên lạc của bên thuê

(10): Điền tên bên được thuê ( bên B)

(11): Điền giới tính của bên được  thuê

(12): Điền ngày sinh của bên được thuê

(13): Điền CMND/CCCD và nơi cấp, ngày cấp của bên  được thuê

(14): Điền địa chỉ thường trú của bên  được thuê

Xem thêm: Quy định của pháp luật về hợp đồng thuê ô tô

(15): Điền mã số thuế của bên được  thuê ( nếu có)

(16): Điền số điện thoại liên lạc của bên được thuê

(17): Điền số hợp đồng, ngày, tháng, năm hợp ký kết hợp đồng

(18): Điền nội dung của hợp đồng các thông tin như mục đích của  công việc, thời gian thực hiện công việc, hành trình thực hiện, thời gian đón/ trả khách, và các thỏa thuận khác do các bên tự thỏa thuận

(19): Điền thời gian thực hiện hợp đồng

(20): Điền vào mục tiền công và phương thức thanh toán ( do các bên tự thỏa thuận) gồm:

– Tiền lương cơ bản ( tính theo ngày, chưa bao gồm thuế VAT)

– Tiền phụ cấp ( tính theo ngày, gồm chi phí ăn, ở, đi lại..)

Xem thêm: Phân tích các đặc điểm của hợp đồng thuê thương mại

– Số ngày thực hiện

– Tổng cộng

(21): Điền số tiền tạm ứng ( do các bên tự thỏa thuận)

(22): Điền phương thức thanh toán ( do các bên tự thỏa thuận), nếu thanh toán quá thẻ ngân hàng cá nhân thì cần cung cấp thông tin về tên tài khoản; số tài khoản; ngân hàng; chi nhánh

Cuối cùng các bên cam kết và ký

Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thuê hướng dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch có khả năng sử dụng tương đối rộng rãi, không chỉ giới hạn trong các công ty, đơn vị lữ hành.

– Nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện;

Xem thêm: Quy định của pháp luật về hợp đồng thuê tài sản

– Căn cứ nhân thân, giấy phép hoạt động, visa, hộ chiếu;

– Mức thanh toán, chi phí quy đổi nếu có;

– Trách nhiệm của hướng dẫn viên (đặc biệt quan trọng);

– Các trường hợp phạt vi phạm, trở ngại khách quan mà các bên có thể lường trước gây ảnh hưởng tới quá trình du lịch;

– Các dịch vụ, chương trình phát sinh trong quá trình hướng dẫn;

– Các kết thúc hợp đồng, thỏa thuận.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận