Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn tìm minh chứng kiểm định chất lượng 2023

Hướng dẫn tìm minh chứng kiểm định chất lượng 2023

bởi sharescript_songoku

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

1

[H1.1.01.01]

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

UBND TPBL

2

[H1.1.01.02]

Quyết định bổ nhiệm các Phó hiệu trưởng

UBND Tp Bạc Liêu

3

[H1.1.01.03]

Quyết định thành lập Hội đồng trường

UBND TPBL

4

[H1.1.01.04]

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

Nhà trường

5

[H1.1.01.05]

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Nhà trường

6

[H1.1.01.06]

Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi GVG cấp trường

Nhà trường

7

[H1.1.01.07]

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của trường

Nhà trường

8

[H1.1.01.08]

Biên bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và

Chi bộ

9

[H1.1.01.09]

Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chi ủy của chi bộ trường.

Đảng ủy Phường 2

10

[H1.1.01.10]

Biên bản Đại hội Công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ 2012-2015 và

Dông đoàn trường

11

Quyết định công nhận BCH CĐ trường

Công đoàn ngành GD

12

[H1.1.01.12]

Quyết định thành lập BCH Liên đội năm học 2013-2014 và Sổ theo dõi Sao nhi đồng

Hội đồng đội Phường 2

13

[H1.1.01.13]

Quyết định thành lập Hội khuyến học

Nhà trường

14

[H1.1.01.14]

Biên bản hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; Nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

BĐD CMHS trường

15

[H1.1.01.15]

Quyết định phân công chuyên môn hàng năm kèm danh sách.

Nhà trường

16

[H1.1.02.01]

Sổ chủ nhiệm

Nhà trường

17

[H1.1.02.02]

Bảng theo dõi số liệu học sinh hàng tháng

Nhà trường

18

[H1.1.02.03]

Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh

Nhà trường

19

[H1.1.02.04]

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND Tỉnh BL

20

[H1.1.03.01]

Quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng

Nhà trường

21

[H1.1.03.02]

Quyết định bổ nhiệm các phó tổ trưởng chuyên môn

Nhà trường

22

[H1.1.03.03]

Sổ kế hoạch của các tổ chuyên môn.

Nhà trường

23

[H1.1.03.04]

Biên bản họp của các tổ chuyên môn

Nhà trường

24

[H1.1.03.05]

Sổ kế hoạch của tổ văn phòng.

Nhà trường

25

[H1.1.03.06]

Biên bản họp tổ văn phòng

Nhà trường

26

[H1.1.03.07]

Sổ theo dõi chuyên đề, thao giảng, rút kinh nghiệm tiết dạy

Nhà trường

27

[H1.1.03.08]

Sổ kiểm tra của các tổ chuyên môn

Nhà trường

28

[H1.1.03.09]

Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học của GV trong tổ

Nhà trường

29

[H1.1.03.10]

Biên bản đánh giá, xếp loại Chuẩn NNGVTH của tổ

Nhà trường

30

[H1.1.03.11]

Biên bản giới thiệu tổ trưởng của các tổ chuyên môn

Nhà trường

31

[H1.1.03.12]

Biên bản kiểm kê tài sản

Nhà trường

32

[H1.1.03.13]

Hồ sơ tài chính

Nhà trường

33

[H1.1.03.14]

Biên bản kiểm tra tài chính

Nhà trường

34

[H1.1.03.15]

Các chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng

Nhà trường

35

[H1.1.03.16]

Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức

Nhà trường

36

[H1.1.03.17]

Sổ đăng bộ học sinh

Nhà trường

37

[H1.1.03.18]

Sổ phổ cập giáo dục tiểu học.

Nhà trường

38

[H1.1.03.19]

Học bạ của học sinh

Nhà trường

39

[H1.1.03.20]

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác

Nhà trường

40

[H1.1.03.21]

Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên

Nhà trường

41

[H1.1.03.22]

Sổ khen thưởng, kỉ luật

Nhà trường

42

[H1.1.03.23]

Sổ quản lí tài sản

Nhà trường

43

[H1.1.03.24]

Sổ quản lí tài chính;

Nhà trường

44

[H1.1.03.25]

Sổ quản lí các văn bản, công văn.

Nhà trường

45

[H1.1.04.01]

Báo cáo tháng, sơ kết học kì 1 của trường

Nhà trường

46

[H1.1.04.02]

Báo cáo tổng kết năm của trường

Nhà trường

47

[H1.1.04.03]

Báo cáo sơ kết 6 tháng của địa phương

Đảng ủy, UBND Phường 2

48

[H1.1.04.04]

Báo cáo tổng kết năm của địa phương

Đảng ủy, UBND Phường 2

49

[H1.1.04.05]

Báo cáo tháng, tổng kết năm học của Phòng GD-ĐT

PGD

50

[H1.1.05.01]

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không”

Nhà trường

51

[H1.1.05.02]

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhà trường

52

[H1.1.05.03]

Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng THTT-HSTC

Nhà trường

53

[H1.1.06.01]

Kế hoạch năm học

Nhà trường

54

[H1.1.06.02]

Sổ báo giảng, các mẫu báo cáo cuối học kỳ, năm học

Nhà trường

55

[H1.1.06.03]

Kế hoạch hoạt động NGLL và kết quả các phong trào thi đua cấp trường, thành phố, tỉnh

Nhà trường

56

[H1.1.06.04]

Hồ sơ quy hoạch, đề bạt cán bộ dự nguồn

Nhà trường

57

[H1.1.06.05]

Hồ sơ công chức, viên chức

Nhà trường

58

[H1.1.06.06]

Hồ sơ đánh giá công chức, viên chức hàng năm

Nhà trường

59

[H1.1.07.01]

Kế hoạch đảm bảo an toàn; phòng chống tai nạn, thương tích

Nhà trường

60

H1.1.07.02]

Kế hoạch phòng chống cháy nổ

Nhà trường

61

[H1.1.07.03]

Kế hoạch thực hiện công tác học sinh ngoại khóa và y tế trường học của trường

Nhà trường

62

[H1.1.07.04]

Kế hoạch phòng tránh các tệ nạn xã hội

Nhà trường

63

[H1.1.07.05]

Sổ sinh hoạt dưới cờ

Nhà trường

64

[H1.1.07.06]

Hình ảnh hệ thống PCCC

Nhà trường

65

[H1.1.07.07]

Hình ảnh hàng rào khép kín, khuôn viên trường

Nhà trường

66

[H2.2.01.01]

Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng.

Nhà trường

67

[H2.2.01.02]

Hồ sơ cán bộ công chức của các phó hiệu trưởng.

Nhà trường

68

[H2.2.01.03]

Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hằng năm

Nhà trường

69

[H2.2.01.04]

Các giấy khen của hiệu trưởng

UBND TP, Tỉnh

70

[H2.2.01.05]

Kết quả đánh giá, xếp loại các phó hiệu trưởng hằng năm

Nhà trường

71

[H2.2.01.06]

Các giấy khen của phó hiệu trưởng

UBND TP

72

[H2.2.01.07]

Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục

Các trường đào tạo

73

[H2.2.01.08]

Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn

Ngành và địa phương

74

[H2.2.01.09]

Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn

Ngành và địa phương

75

[H2.2.02.01]

Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ.

Các trường đào tạo

76

[H2.2.02.02]

Quyết định bổ nhiệm TPT đội

PGD

77

[H2.2.02.03]

Văn bằng đào tạo của giáo viên

Các trường đào tạo

78

[H2.2.03.01]

Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nhà trường

79

[H2.2.03.02]

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm

Nhà trường

80

[H2.2.03.03]

Các báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên

Nhà trường

81

[H2.2.03.04]

Văn bản thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi

Phòng và Sở GD

82

[H2.2.03.05]

Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên

Phòng và Sở GD

83

[H2.2.03.06]

Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trường hằng năm

Nhà trường

84

[H2.2.03.07]

Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm

Nhà trường

85

[H2.2.04.01]

Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền

Các cơ quan thẩm quyền

86

[H2.2.04.02]

Văn bằng đào tạo của nhân viên

Các trường đào tạo

87

[H2.2.04.03]

Danh sách thống kê trình độ cán bộ giáo viên, nhân viên.

Nhà trường

88

[H3.3.01.01]

Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường

Nhà trường

89

[H3.3.01.02]

Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường

Nhà trường

90

[H3.3.02.01]

Ảnh chụp bên trong các phòng học.

Nhà trường

91

[H3.3.02.02]

Ảnh chụp các loại bàn ghế học sinh.

Nhà trường

92

[H3.3.02.03]

Ảnh chụp bảng lớp ở phòng học

Nhà trường

93

[H3.3.03.01]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

Ban quản lí xây dựng cơ bản TPBL

94

[H3.3.03.02]

Danh mục thiết bị y tế

Nhà trường

95

[H3.3.03.03]

Danh mục các loại thuốc thiết yếu

Nhà trường

96

[H3.3.03.04]

Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet

Nhà trường

97

H3.3.04.01]

Sơ đồ khu nhà vệ sinh của nhà trường

Nhà trường

98

H3.3.04.02]

Báo cáo thống kê CSVC nhà trường

Nhà trường

99

H3.3.04.03]

Hóa đơn thu gom rác

Công ty vệ sinh môi trường

100

[H3.3.05.01]

Nội quy thư viện

Nhà trường

101

[H3.3.05.02]

Danh mục các loại sách, báo, tài liệu

Nhà trường

102

[H3.3.05.03]

Sổ theo dõi việc cho mượn sách (số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh muợn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);

Nhà trường

103

[H3.3.05.04]

Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện nhà trường hằng năm

Nhà trường

104

[H3.3.05.05]

Hoá đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho

Nhà trường

105

[H3.3.06.01]

Danh mục thiết bị dạy học của nhà trường

Nhà trường

106

[H3.3.06.02]

Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,… của ban giám hiệu và tổ trưởng đối với giáo viên

Nhà trường

107

[H3.3.06.03]

Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học

Nhà trường

108

[H3.3.06.04]

Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm

Nhà trường

109

[H3.3.06.05]

Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm

Nhà trường

110

[H4.4.01.01]

Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và của nhà trường hằng năm

Nhà trường

111

[H4.4.01.02]

Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nhà trường

112

[H4.4.01.03]

Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nhà trường

113

[H4.4.01.04]

Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh

Nhà trường

114

[H4.4.01.05]

Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh

Nhà trường

115

H4.4.02.01]

Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển

Nhà trường

116

H4.4.02.02]

Văn bản của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương

Nhà trường

117

H4.4.02.03]

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo.

Nhà trường

118

H4.4.02.04]

Sổ sách, chứng từ tài chính

Nhà trường

119

[H4.4.03.01]

Kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Nhà trường

120

[H4.4.03.01]

Báo cáo của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc

121

[H5.5.01.01]

Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kỳ, tháng, tuần

Nhà trường

122

[H5.5.01.02]

Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên về việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.

Các đoàn kiểm tra

123

[H5.5.01.03]

Thời khoá biểu, lịch công tác tháng

Nhà trường

124

[H5.5.01.04]

Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

Nhà trường

125

[H5.5.01.05]

Thời khoá biểu bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

Nhà trường

126

[H5.5.02.01]

Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường

Nhà trường

127

[H5.5.02.02]

Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên có nội dung về việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường;

Các đoàn kiểm tra

128

[H5.5.02.03]

Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Nhà trường

129

[H5.5.02.04]

Lịch công tác tháng.

Nhà trường

130

[H5.5.02.05]

Ảnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nhà trường

131

[H5.5.02.06]

Văn bản phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nhà trường

132

[H5.5.03.01]

Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương

Ban chỉ đạo PCGD Phường 2

133

[H5.5.03.02]

Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học của nhà trường

Nhà trường

134

[H5.5.03.03]

Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục tiểu học

Các cấp, các ngành

135

[H5.5.03.04]

Kế hoạch tuyển sinh và vận động học sinh cũ ra lớp hằng năm.

Nhà trường

136

[H5.5.03.05]

Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết được hỗ trợ

Nhà trường

137

[H5.5.04.01]

Danh sách khen thưởng học sinh Tiên tiến

Nhà trường

138

[H5.5.04.02]

Danh sách khen thưởng học sinh Giỏi.

Nhà trường

139

[H5.5.05.01]

Nội dung giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh

Nhà trường

140

[H5.5.05.02]

Văn bản thỏa thuận hoặc kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Nhà trường và TTYT TPBL

141

[H5.5.05.03]

Lịch khám sức khoẻ cho học sinh

Nhà trường

142

[H5.5.05.04]

Sổ theo dõi sức khoẻ của học sinh nhà trường

Nhà trường

143

[H5.5.05.05]

Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Nhà trường

144

[H5.5.06.01]

Sổ theo dõi học sinh được các cấp khen thưởng.

Nhà trường

145

[H5.5.07.01]

Sổ dự giờ của giáo viên

Nhà trường

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận